[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Underhåll Cederträ

Cederträ är känt för dess vackra naturliga patina som framträder efter en tid om solen skiner på träytan. Om Cederträ ytbehandlas kan färgerna bevaras väl.

Allt trä grånar av solens UV-strålar. Obehandlat Cederträ som utsätts för solljus och regn övergår (patineras) till en silvergrå färg (patina). En obehandlad cederträfasad klarar sig i cirka 50 år eller längre.

Generellt underhåll av Cederträ 

Det är alltid bra att ytbehandla ändträ med olja. Trä som ytbehandlas ges bättre möjligheter till längre livslängd.

Tag för vana att rengöra din träprodukt, innan var ytbehandling eller då träprodukten riskerar att bli smutsig. Om träprodukten blir smutsig ökar risken för ytmögel såsom svartmögel. Läs även mer under rubriken "svartmögel och ytmögel " nedan.

Ytbehandling Cederträ - Fasad 

En Cederträfasad kan lämnas utan ytbehandling. Om träytan lämnas utan ytbehandling kommer Cederträfasaden anta en vacker grå färg i takt med att solen skiner på ytan. Cederträets  varierande färgspektra ger efter patineringen en naturlig gråskala.

Oljebehandling
Oljebehandling av en fasad utföres om den ursprungliga Cederträfärgen ska bevaras, skyddas och alternativt färgsättas i en kulör. Oljan bör vara en bättre olja med högre oljehalt, innehålla ämnen som motverkar ytsvamp och innehålla färgpigment då pigmenten skyddar träets färg bättre. Oljebehandla en gång före montering, en gång efter och därefter efter behov. Ett normalt underhållintervall är vart annat till vart fjärde år i söderläge om oljan är vattenbaserad och om den är oljebaserad förlängs intervallet med ca 2år.

Kan levereras behandlad från Moelven med vattenbaserad Olja 620 innehållandes färgpigment som väl matchar Cederträets naturliga färger.

Moelven cederträpanel Olja 620 cederträpigment
Moelven cederträpanel med Olja 620 cederträpigment.

Lasyrbehandling
För att förlänga underhållsintervallet kan en lasyrbehandling göras istället för en oljebehandling. En lasyr ger mer bindemedel på träytan vilket något mer hämmar träets naturliga utseende jämfört en oljebehandling. Fråga din färgleverantör om alternativen. Ett normalt underhållintervall i söderläge är vart 5:e-7:e år.

Kan levereras behandlad från Moelven med Lasyr 620 innehållandes färgpigment som väl matchar Cederträets naturliga färger.

Kiselbehandling - Sioo
En Kiselbehandling ger en gråvit yta även vid skuggpartier, tillför träskydd och förlänger på så vis träets funktionstid, minskar risken för ytmögel, ger en lenare yta och minskar sprickbildningen. Efter ca 4–7 år, när Sioo:x träskydd har härdat klart, eller då behov finns, lägger man på en andra omgång av Premium Ytskydd Panel. Behandlingen kan behövas förbättras under perioden på särskilt utsatta ställen. Obs! Aktuella rekommendationer från sioo:x gäller i första hand.

I och med att behandlingen tillför ett träskydd är den lämplig för den som önskar ett naturligt gråvitt utseende men samtidigt en längre och säkrare funktionstid. Observera att ytmögel ändå kan uppstå om ytan Sioo-behandlats. Ytmöglet framträder då tydligare mot den gråvita ytan men kan samtidigt borstas och tvättas bort enklare än om ytan inte hade varit Sioo-behandlad.

Kan levereras behandlad från Moelven. Sioo-behandlingen är högre i pris än en oljebehandling.

Moelven Cederträ - Sioo efter ca 8 mån
Moelven Cederträ Prima med Sioobehandling efter ca 8 månader

Brandimpregnering

Brandimpregneringen görs under produktnamnet BT Brandskyddat Trä. Behandlingen är en vattenfast impregnering med transparent brandskyddsmedel som trycks in i träet och påverkar träets utseende mycket marginellt. Moelven klarar med denna vattenfasta brandimpregnering brandskyddsklasser för stora träfasader (Br1-byggnader över två våningar) och andra träytor med behov av brandskydd. Brandimpregnerade panelbrädor kommer patineras långsammare än ej brandimpregnerade brädor. Om cederträpanelen ska monteras inomhus används ett brandskyddsmedel för interiört bruk. Läs mer under BT Brandskyddat Trä.

Kan levereras behandlad från Moelven med BT Brandskyddat Trä Vattenfast brandimpregnering till SP Fire 105 alternativt Euroclass Bs1D0.

Moelven Wood AB - Cederträ Vattenfast brandimp SP Fire 105 - 32939 Skagershuset
Moelven Cederträpanel prima BT Brandskyddat Trä Vattenfast brandimpregnering SP Fire 105

Svartmögel och ytmögel

Ytmögel gror på ämnen som finns i den omgivande miljön efter det att dessa ämnen fastnat på en yta. Ytmögel kan alltså uppkomma på såväl trä, som metall som plast etc. Enklaste sättet att skydda sig från ytmögel är att hålla ytan ren. Det finns även produkter i färghandeln för att motverka uppkomsten av ytmögel. Risken är större då det finns mycket vegetation nära träet och om miljön är mer fuktig. Ytmögel uppkommer oftast främst på norrfasad eftersom norrfasaden är fuktig längre tid än övriga fasadsidor.

Om ytmögel uppkommer finns trätvättmedel innehållandes antimögelmedel att använda. Vänta inte för länge med att behandla möglet då det kan sprida sig. Följ i det fallet tillverkarens instruktioner och var vaksam på att mekaniskt slitage vid tvätt av träytan kan bidra till förändrat utseende på träytan.

Moelvens erfarenhet är att Cederträ jämfört andra träslag klarar sig bäst från ytmögelangrepp.

Varje enskild träprodukt är unik och det kan därför förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.