Montering Cederträ - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Cederträ

Cederträ innehåller en naturlig impregnering som ger Moelvens obehandlade cederträpanel en funktionstid på minst 50 år.

Infästning av Cederträ

Cederträ har goda egenskaper vid spikning och borrning. Träet har låg densitet med relativt täta årsringar och i Moelvens prima-kvalité i princip ingen kvist. Det ger att material nästan helt utan spänningar som i sin tur minskar risken för sprickor vid spikning och skruvning. Använd spik eller skruv vid infästning. Önskas skruv att användas så rekommenderas förborrning.

Var mycket uppmärksam på det material cederträet infästs med. De naturligt förekommande röt och svamphindrande ämnena är sura och korroderar de flesta metaller. Infästningen skall därför vara av rostfritt stål i lägst A2 kvalité. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalité.

Tänk även på att Cederträ kan reagera på icke rostfria metaller och då kan mörka märken uppstå från tex stolsben. Det är därför bra att ha ett plastskydd mellan metall och trä. Även metallflis från sågning i metall eller metalrester från annan bearbetning kan påverka träytan.

Inklädningsmaterial i anslutning till cederträ och brandimpregnerat cederträ

Inklädningsdetaljer bör väljas efter nedan matris för att undvika rinnmärken och korrosion på plåt och/eller cederträ. Vid övriga plåtmaterial, kontakta tillverkaren för att säkerställa att plåtmaterialet tål det surare vattnet från cederträet och att inte plåtmaterialet kan ge upphov till rinnmärken på cederträet. Om brandimpregnerat cederträ kan regnvattnet från cederträytan initialt vara än surare vilket ställer extra krav på plåtens lämplighet.

För bästa prestation och livslängd rekommenderas användandet av rostfri inklädning.

Inklädningsmöjligheter med cederträ

Över Träet

Under Träet

Inklädning i rostfritt stål, Koppar och Plast

OK

OK***

Inklädning i AluminiumZink

Minus

Minus

Inklädning i Rheinzink 

OK

OK*, ***

Inklädning i Järn, Aluminium

Minus

Minus

Inklädning i varmförzinkat/galvat järn

Minus

Minus

Inklädning i lackad plåt

OK**

OK**

Inklädning i Cederträ

OK

OK

* De röt och svamphindrande ämnena i cederträ kan missfärga metallen. Det sker dock normalt ingen korrosion.
** Kan missfärgas där metallen är kapad och då missfärga cederträet. Olackat kapsnitt kan påverkas.
*** Vid brandimpregnerat cederträ kontakta tillverkaren av plåtmaterialet för att säkerställa dess lämplighet. Behöver inte kontrolleras om rostfritt stål. 

BT Brandskyddat trä - Brandimpregnerat cederträ och betong ("basiska" ytor)

Om betong eller andra motsvarande ”basiska” ytor används i anslutning till brandimpregnerat cederträ finns risk för rinnmärken på betong eller basisk yta om regnvatten från cederträ rinner över betongen/ytan. Detta beror på att cederträs naturliga träsyra i kombination med brandimpregneringsrester på träets yta (det finns alltid ett visst överskott som inte syns) som även det är surt i kombination ger ett regnvatten som, främst initialt, är surare och då kan reagera med ytan på betong som oftast (beroende på typ och kvalité) är basiskt. Risken är som störst då regnvatten rinner från brandimpregnerad ceder i direkt nivå med betong/ytan vidare över betong/ytan.

För att undvika ovan risk för rinnmärken behöver:  

  • regnvatten undvikas över brandimpregnerad ceder om det sedan rinner över betong
  • alternativt så behöver regnvatten från brandimpregnerad ceder ledas bort från betongytan.
  • Ju finare och ljusare betongytor desto tydligare kan rinnmärken synas

Eventuellt kan betong med impregnerad yta minska denna risk eller helt förhindra den

Allt material som är i kontakt med regnvatten från cederträ behöver tåla lägre ph.

Färgning på betong, puts och liknande ytor

Den naturligt vattenlösliga träfärgen som finns i alla träslag (tanniner) kan färga av på mer porösa och öppna ytor såsom betong och puts under en träpanel. Detta gäller främst mörkare träslag som har mer och mörkare träfärg men även cederträ som innehåller mycket träfärg. Avfärgningen sker när träet i utemiljö, om det lämnats utan ytbehandling eller med mindre inkapslande ytbehandling, utsätts för fukt, solljus och regn så släpper den naturliga träfärgen gradvis i träet (s.k. patinering) och vandrar ut till träytan. Sedan sköljer regnvatten ned färgen på underliggande ytor. Är då ytorna nedanför träpanelen mer öppna och porösa kan färgen fasta och således färga av sig. Avfärgningen är som tydligast den första tiden och avtar därefter. Har en avfärgning skett kan försök göras att tvätta bort färgen, den bör gå bort till stor del då den är vattenlöslig.

Risken är klart större för avfärgning om ventilationen bakom träpanelen är sämre eller om träpanelen utsätts för onormalt mycket fuktbelastning. En ytbehandling med tex olja eller lasyr kan minska utfällningen av träfärg men den kan inte helt hindras så länge som ytbehandlingen inte helt kapslar in trätytan. Det finns även ytbehandlingsprodukter på marknaden som är mer specifikt framtagna för att förhindra träfärgsutfällning. Fråga din färghandlare om alternativen.
En konstruktiv utformning av fasaden kan minimera avfärgningen genom att styra regnvattnet från träpanelen bort från ytor såsom betong och puts. 

Spik - storlek, typ och avstånd
  

För att få det bästa resultatet vid spikning används tunnare spik som minskar risken för sprickbildning. För större fästkraft så kan en ringspik eller liknande användas. Läs mer under respektive beklädnadsprofil nedan.  

Monteringsskiss 1 Cederträ ringspik

För att undgå en reflekterande effekt från spikhuvudet kan man använda en spik med rundat- eller räfflat spikhuvud. Vid spikningen skall lite kraft användas för att minimera risken för märken på träet. Vid infästning nära ändträet kan det vara nödvändigt med en förborrning.

Placeringen av spikarna beror främst på vilken paneltyp som spikas och generellt sett så ska det tas höjd för fuktrörelser i träet. Detta innebär att spikning genom flera överlappande lager skall undvikas då det förhindrar inbördes fuktrörelser mellan lagren.

Montering av Fjällpanel

Fjällpanel med profil 326 skall monteras vågrätt och med en finsågade sidan vänd utåt. Rostfri spik i dimension 75x2,5mm rekommenderas för infästning av profil 326. Innan montering så skall det tas höjd för ett minimumöverlapp mellan var bräda. Överlappets storlek är avhängt av brädornas dimension. Ju större dimension desto större överlapp. Det rekommenderade minimum överlappet är:

Nominell profilbredd    Överlapp i mm
6" 25 mm/+5 -3 med mm
8" 25 mm/+5 -3 mm


Avvikelser bör inte ske från det rekommenderade överlappet med mer än +5,0mm/-3,0 mm då det kan innebära krympning av brädorna och inträngning av vatten. Vid monteringsstart monteras en vågrätt list nederst på fasaden. Fjällpanelsbrädorna spikas på det sätt som visas i figur 2.

Spikarna sätts med ca 5 mm ovanför överlappet så det ges möjlighet för träets naturliga fuktrörelser. Man skall ej spika genom två brädor då det
förhindrar inbördes rörelser mellan brädorna. Som andra träfasadbeklädningar så skall cederträet monteras på spikläkt. Avståndet mellan läkten är max c/c 600mm.

Monteringsskiss 2 Cederträ 326 Monteringsskiss 3 Cederträ profil 330

Fig 2. Cederträprofil 326. Montering av fjällpanel. En spik räcker vid max panelbredd 140mm.

Fig 2A. Cederträprofil 330 Not & Spont. Montering av fjällpanel. En spik räcker vid max panelbredd 143mm.


Hyvlad eller finsågad fasadbeklädnad

Fasadprofil 431 (fig 4) och 931 kan monteras både vågrät och lodrät. Fasadprofil 601 (fig 3) ska monteras vågrät. För vågrät beklädning skall man börja nedifrån och arbeta sig uppåt. Var noga med att noten på profilen vänds nedåt för att säkra mot vatteninträngning.

Brädor med en bredd upp till 147mm kan spikas med enbart en spik per regel. Bredare dimensioner skall spikas med två spikar per regel, där den ena kan spikas dold. För lodrät beklädnad börjar man montera i ett hörn med noten mot väggen eller läkten vid väggens ände. Använd eventuellt ett snöre för att säkra att brädorna monteras helt lodrätt. Det kan vara nödvändigt att såga till den första brädan för att säkerställa den lodräta vinkeln.

Som underlag används vågrätt fästa brädor eller läkt. Likt den vågräta profilen så spikas profiler i upp till 147 mm:s bredd med minimum en spik per spikläkt och bredare brädor med två spik per spikläkt.

Monteringsskiss 5 Cederträ profil 602 Monteringsskiss 5 Cederträ profil 431 alt. 931
Figur 3, Cederträprofil 602
Not & spont med finsågad
framsida.

Figur 4, Cederträprofil 431 alt 931
Not & spont med hyvlad
framsida.

Som andra träfasadbeklädningar så skall cederträet monteras på en ram av exempelvis brädor och läkt. Avståndet mellan läkten är max 60cm.

Brandimpregnerade fasadbrädor kommer vara svårare att slå ihop p g a att impregneringsvätskan finns kvar på not & spont.

Montering med klammer för semi-dolt montage

Med klammer som fästs längst in på ovansidan av sponten på en not och spontprofil uppnås i det närmaste utseendet av ett dolt montage. Fördelen med en klammer är den att klammern låser fast träfibrerna över en större yta och gör så på två punkter. Det räcker således med en klammer i panelens bredd. Denna lösning är ok för max panelbredd 147mm och 8mm spontlängd. Över 147mm panelbredd måste sponten vara min 10mm och klammern kompleteras med en spik som fästs närmare not-sidan på panelen. Montering med klammer fungerar på både stående och liggande montage av panelbrädor.

Var uppmärksam på att nosen på den spikpistol som används passar den panelprofil som ska monteras och att cederträpanelen är något känslig för tryck. Om inte nosen passar kan det bli märken vid skjutning av klammern. Klammern ska (lika annan infästning) slås in så den har ett tryck mot träytan och är i nivå med träytan. 

Moelven cederträpanel med klammer

Klammer som kan användas är följande:

Fabrikat   Metallkvalité   Artikelnummer   Längd    Notera  
Essve A4 778404 38mm Kan användas till cederträ not & spontpanel och även till cederträspån.
Den spikpistol som passar har artnr 713079.
Essve A4 778406 50mm Kan användas till cederträ not & spontpanel.
Den spikpistol som passar har artnr 713079.
Paslode A4 574964 38mm Kan användas till cederträ not & spontpanel och även till cederträspån.
Paslode A4 574965 50mm Kan användas till cederträ not & spontpanel.

 

Inklädningslösningar

Inklädning av fönster och dörrar kan göras genom att montera 17,5x93mm alternativt 17,5x143mm fönster och dörrsmygar. Även utvändiga fönster- och dörrfoder kan monteras. Dessa dimensioner finns som lagervara med hyvlad framsida och finsågad baksida och kan vändas efter behov. Övriga dimensioner är beställningsvara inklusive 21mm brädor med finsågad framsida.

 Monteringsskiss 6 Cederträ fönsterinklädning

I toppen av fönster och dörrar samt i nederdelen av fönster kan en bräda monteras som över- och/eller underbleck med ett fall på ca 1:3. Ifall fönstret eller dörren sitter mycket utsatta för väder och vind rekommenderas att kompletera träblecket med metallinklädning från karm ut över panel för att skydda luftspalten från vatteninträngning.

Hörnbeklädnad alternativt knutbrädor

Vid invändiga och utvändiga hörn bör träbeklädnaden stoppa mot en hörnstolpe/hörnprofil (se fig 6 och fig 7). Beklädningen monteras med ett avstånd på 3-5 mm från hörnprofilen för att ge plats åt fuktbetingade rörelser. Till invändiga hörn kan man använda en 43x43 rak profil och till utvändiga hörn en 37x70 hörnprofil. (se fig 6).
Alternativt monteras 17,5mm eller 21mm tjocka knutbrädor i bredder från 93mm upp till normalt 193mm.

Monteringsskiss 7 Cedetträ Utvändigt och invändigt hörn Monteringsskiss 8 Cederträ utvändigt hörn

Figur 6. Exempel på utvändigt hörn med Ytterhörnprofil 37x70 samt invändigt hörn med 43x43 Finsågad rektangulär

Figur 7. Exempel på utvändigt hörn med 43x43 Finsågad rektangulär.

Ändspont

Ändspont är standard på vår lagerförda profilerad panel. Det finns flera fördelar att välja en panel med ändspont. Skarven blir mindre synlig och det är inget måste på att skarva på läkt/regel. Man minskar spillet eftersom man kan använda allt material och man får kortare montagetid p.g.a. mindre tid att lägga på att sortera brädor efter längder.

Limning

Använd PU-Lim

Montering trall

Använd cc avstånd 600mm mellan reglarna. Springan vid trall med bredd 141mm bör vara min 4mm.

Dolt montage av trall
Dolt montage lyfter utseendet på din terass och är samtidigt mer skonsamt mot trallbrädorna då de inte penetreras på brädans ovansida och risken för sprickbildning kirng skruvskallarna försvinner. För effektivt och enkelt dolt montage använd Camo-skruvmall. Läs mer om Camo här.

Skyddsåtgärder i samband med hantering av cederträ

De flesta träslag innehåller allergena ämnen även gran, furu och cederträ. Det är trädammet som bör undvikas att andas in och det i relation till tid och mängd trädamm. Det är endast vid bearbetning och frigörande av trädamm eller stickor som risk för allergi finns, inte efter att träet är monterat. Detta förhållningsätt kan jämföras med att man bör undvika inandning av stendamm eller alla typer av finkorningt damm. De allergena ämnena i cederträ är något högre än de i gran och furu därför bör man följa nedanstående arbetsrekommendationer vid hantering av cederträ.

Beakta att det är skillnad på att vid ett enstaka tillfälle använda cederträ vid byggnation jämfört med att arbeta på ett sågverk eller hyvleri. Oavsett sågverk eller hyvleri och det träslag som där bearbetas så måste stor vikt läggas för en effektiv och väl fungerande ventilation för att minimera damm.  

Eftersom det för känsliga personer eventuellt kan uppstå allergiska reaktioner, rekommenderar vi användning av handskar vid hantering av cederträ. Vid bearbetning och kapning rekommenderar vi även att munskydd och skyddsglasögon används. Andningsskydd med minst p3-filter rekommenderas. Vid längre tids bearbetning vid kapa/såg rekommenderas ventilation/utsug. Personer som vet med sig att de är känsliga rekommenderar vi att inte arbeta med ceder. Längre tids löpande utsättning för cederträdamm, utan följda rekommendationer, kan i enstaka fall framkalla allergi mot ceder och i mycket sällsynta fall framkalla astma. Det är därför viktigt att dessa rekommendationer följs.