[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Dokument och broschyrer

Här hittar du produktcertifiering, brandtekniska utlåtanden och produktinstruktioner mm.

Dokumentation BT Brandskyddat Trä

Utöver intern brandimpregneringsanläggning arbetar vi även med underleverantörer. Det gör vi för att ha möjlighet att tillgodose projektens krav och önskemål gällande brandskydd av olika kombinationer av träslag och brandklasser. Produkter som skall uppfylla brandkrav har den högsta nivån av verifieringskrav. Moelven uppfyller detta genom tredjepartskontroll och certifiering i egen regi eller via underleverantören.

Typgodkännandebevis för bl.a. fasadbeklädnad på Br1-byggnad (SP Fire 105)
Samlingsdokument som anger tredjepartscertifierad godkända brandklasser, bruksklasser, systemkrav och övriga egenskaper på aktuellt träslag och brandimpregnering.
Gran, furu, ThermoWood, cederträ, cederträspån - WFP & WFX - Typgodkännandebevis 0263/08
Gran - Fireguard - Typgodkännandebevis 0658/00

SP Fire 105 utlåtande i kombination med... 
Dokument som anger kombination av produkt/system och brandimpregnerat trä för att uppnå SP Fire 105.
Isolering av fenolharts
ThermoWood, Cederträ & Gran med Kooltherm K3/K8C/K15 - Utlåtande 6P06093-2

Produktinstruktion
Vägledande dokument för lagring, hantering, montering, efterbehandling och underhåll för aktuellt träslag och brandimpregnering.

Exteriöra produkter med standard brandimpregnering
Gran - Fireguard

Gran - WFP
 

Interiöra produkter med standard brandimpregnering
Gran / Furu - Fireguard
Gran / Furu - WFP

DoP - Prestandadeklaration
CE - Certifikat
Dokument med godkända Euroklasser och tillhörande krav för aktuell produkttyp och brandimpregnering. Prestandadeklarationen (DoP) är ett lagkrav enligt EU-standard. Prestandadeklarationen hänvisar till CE-certifikatet som bl.a innehåller tredjepartsverifiering av produkt och konstruktionskrav.
DoP Panel - Fireguard
DoP Panel - WFP
DoP Panel - WFX
CE Massivt trä - Fireguard

CE Massivt trä - WFP
CE Massivt trä - WFX
CE Plywood - Fireguard
CE Plywood - WFP

Certifiering och Policy (PEFC, FSC etc)

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?