[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Värmlandsgolvet - Furu

Värmlandsgolvet är ett obehandlat furugolv. För bästa resultat bör golvet acklimatiseras i ca 1 vecka i det rum det ska läggas. Temperaturen skall vara ca 20 grader och den relativa luftfuktigheten ca 40-60%. Golvet bör ytbehandlas med olja, lut eller hårdvax före läggning.

Produktbeskrivning

Användningsområde: Massivt trägolv för ett vackert hem.
Namn Utförande Dimension Träslag Art nr
Till produktguiden