[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Flytande läggning (limmat)

Furugolv kan även läggas flytande. Detta innebär att golvet limmas på både långsidor och ändarna men inte mot underlaget. Flytande läggning får ej användas på golv med golvvärme.

Flytande golv sätter även lite flera begränsningar på rummets storlek och möblering. Detta på grund av att hela golvets rörelse samlas till avslutningarna vilket oftast är vid en vägg vilket i sin tur kräver en bredare golvsockel för att täcka det utrymme mellan vägg och golv som uppstår med krympning.

Vid limmat (flytande) golv är den rekommenderade maximala bredden 4 meter. Vid större ytor måste rummet delas upp med rörelsefogar. Flytande golv bör ej heller belastas med tung möblering, inredning eller mellanväggar som hindrar golvets rörelse.

Att lägga ett flytande golv är lite mera krävande och Moelven rekommenderar att avstå flytande läggning av golv med tjocklek över 14 mm och bredd över 117 mm.

Viktigt att första längden blir rak

Det är viktigt att den första längden mot väggen blir rak. Använd gärna ett riktsnöre för att vara säker på att det blir rakt.

Lägg den första golvbrädan med en springa på ca 7 mm mot väggen. Använd distanskloss (se bilden). 



Hur avslutar jag mot väggen?

Oftast lägger man flera golvbrädor på längden och de fogas samman i kortändarna. Den sista golvbrädan får kapas så den passar in. Mät den sista golvbrädan på längden och vänd den kant mot kant, markera.Den avkapade, resterande biten används som den första golvbrädan på nästa rad.Kom ihåg att lämna expantionsfog även på längden.

Limma not och fjäder

Applicera lim på både not och fjäder. Limma även i ändsponten. Kom ihåg att stryka ut limmet med en pensel.  I snitt går det åt en halv liter lim till ca 10 m2.

Skapa en stabil bas

Det är viktigt att komma igång rätt. Lägg 3-4 brädor i bredd och kontrollera att dessa är raka och ordentligt sammanfogade. Låt sedan limmet torka i 15-20 minuer innan du fortsätter. Nu har du en stabil grund att jobba mot. 

Använd slagkloss och vinkeljärn

För att undvika skador på golvet bör du använda en lång bit av golvbrädan som slagkloss när du slår ihop bräderna och ett vinkeljärn för att slå ihop dem på kortändarna. Det går även bra att använda en kofot, men tänk på att skydda väggen och brädan. 

Anpassa sista golvbrädan

Golvläggningen ska också avslutas med en distans på ca 8 mm mot väggen.

Det sista brädan måste i regel anpassas i bredd. Vid att lägga en bräda med sponten mot väggen som på illustratioen och rita på brädan som skall kapas till får du automatiskt en springa på 8mm. 

 

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?