Montering Funktion Mellangolv - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Funktion Mellangolv

För enkel montering är varje skiva märk med ”Denna sida upp”.

Viktigt innan du börjar montera

  • Låt skivorna luftas och acklimatiseras i rummet där de skall monteras i minst 48 timmar innan montering. 
  • Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande. 
  • Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
  • Expansionsfog på minst 10 mm ska göras där ytans längd eller bredd är mer än 10 m.


Montering på olika underlag
På gamla bräd- och spånskivegolv:stora ojämnheter eller sprickor ska spacklas. Det gamla golvet ska vara helt fritt från uppstående spik-/skruvskallar. Lägg ett lager lumppapp mellan Funktion Mellangolv och brädorna för att förhindra knarr och ”klapper”.
På källargolv eller på platta på mark med hög relativ fuktighet i betongen, lägger du först en luftspaltbindande fuktspärr. Ovanpå läggs Funktion Mellangolv. Den fukt som kan transporteras kapillärt upp genom betongplattan, hindras då från att nå golvbeläggningen.
Önskas ett varmare golv kan asfaltboard eller cellplast läggas under Funktion Undergolv. Cellplasten ska ha en densitet av minst 30 kg/m3 och vara högst 30 mm tjock. Lägg 0,2 mm plastfolie över cellplasten för att den ej skall gnissla, men under asfaltboarden som fuktspärr.

Montering / läggning
1. Börja monteringen i ett hörn, med rätt sida upp (skivorna är märkta). Såga av den utstickande delen av fogen på alla skivor som läggs mot vägg. 
Montering Funktion Mellangolv skiss 1 
Bild 1 

2. Lämna 5 mm rörelsefog mot vägg, trösklar och andra fasta snickerier genom att sätta distansklotsar mellan skivan och väggen under hela monteringen. Lägg Funktion Mellangolv som ett flytande golv utan att fästa i underlaget. Detta för att golvet ska kunna expandera.
Montering Funktion Mellangolv skiss 2 
Bild 2 

3. Förskjut skarvarna minst 30 cm. Lägg skivorna parallellt med  ljusets riktning. I korridorer läggs skivorna i längdriktningen. 
Montering Funktion Mellangolv skiss 3 
Bild 3 

4. Not och spont skall limmas rikligt. Ett mindre limöverskott pressas då fram i fogarna och hjälper till att täta fogen. OBS! Limöverksottet skall genast avlägnsas.  
Montering Funktion Mellangolv skiss 4 
Bild 4 

5. Slipa eller sickla fogarna så att överflödigit lim och ojämnheter för svinner innan ytmaterial läggs.Spackla fogarna om ytmaterialet är plast- eller linoleummatta eller liknande material.
Montering Funktion Mellangolv skiss 5
Bild 5


Läggning av ytmaterial
Ska en plast- eller linoleummatta läggas ovanpå Funktion Mellangolv ska spacklet först torka ut ordentligt innan den nya mattan limmas på Funktion Mellangolv.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?