Moelven Vänerply - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Vänerply

Sedan 2011 ingår Vänerply AB i Moelven koncernen. Moelven Vänerply är Skandinaviens enda plywood-producent. Med förvärvet av Vänerply förstärker Moelven Wood sin position som leverantör av skivmaterial till den skandinaviska marknaden.

Välkommen att kontakta vårt kundcenter!

 

Since 2011 Vänerply AB is a part of Moelven Group. Moelven Vänerply is the only plywood producer in Scandinavia. With the acquisition of Vänerply, Moelven Wood strengthens its position as a supplier of sheet material to the Scandinavian market. 

Please, contact our customer center!