Moelven Valåsen AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Valåsen AB

Det stora sågverket med de många möjligheterna! - I Karlskoga, nordost om Vänern, ligger Moelvens största sågverk. Valåsen producerar både furu och gran av båda grovt och klent timmer till stora och små kunder för en rad olika användningsområden.
  • Sågade trävaror från Karlskoga, Sverige
  • 320.000 m3 - gran och furu (35/ 65)
  • Bandsåg & reducerlinje
  • Kammar och vandringstorkar med torkning ner till 8% (± 2%)
  • Standard dimensioner av sidobräder och centrumvaror
  • Hållfasthetssorterat, FOHC vid forfrågan
  • Skandinaviska marknaden och export (50/ 50)
  • 95 anställda
  • 70 Milj. EUR omsättning

Skeppningsmärken Valåsen

Jan Wahlberg
Försäljning
Moelven Valåsen AB
+46 10 122 5442
jan.wahlberg@moelven.se

Jan Bengtsson
Försäljning
Moelven Valåsen AB
+46 10 122 5443
jan.bengtsson@moelven.se
Järnvägsnätsbeskrivning Moelven Valåsen