[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Notnäs Ransby AB, avd Torsby

Leveranssäkerhet och kundservice är vad som kommer först när sågverket skickar sina högkvalitativa produkter till sina industrikunder.
  • Sågade trävaror från Torsby, Sverige
  • 190.000 m3 - gran och furu (65/ 35)
  • Reducerlinje/ Bandsåg/ Klingsåg
  • Kammar och vandringstorkar med torkning ner 10% (± 2%)
  • Standard dimensioner av sidobräder och centrumvaror
  • Hållfasthetssorterat, FOHC vid forfrågan
  • Skandinaviska marknaden och export (35/ 65)
  • 70 anställda
  • 40 Milj. EUR omsättning

Skeppningsmärken Notnäs

Ulf Dalslåen
Försäljning
Moelven Notnäs AB
+46 10 122 53 05
ulf.dalslaen@moelven.se