Moelven Edanesågen AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Edanesågen AB

Sågverk med hyvleri där stor andel av den sågade volymen levereras internt till hyvleriet och vidare till den norska marknaden via Moelven Wood AS. Edanesågen har även produktion av MDF-list.
  • Sågade trävaror från Edane, Syd om Arvika, Sverige
  • ~40.000 av 120.000 m3 tillgänglig externt - gran/ furu (70/ 30)
  • Bandsåg/ reducerlinje och derefter cirkelsåg
  • Kammar och vandringstork, ner till 10% (± 2%)
  • Standard sidobräder och centrumsdimensioner
  • Skandinaviska marknaden och export (90/ 10)
  • 91 anställda
  • 40 Milj. EUR omsätning

Skeppningsmärken Edanesågen

Krister Attemalm
Försäljning
Moelven Edanesågen AB
+47 (0)10 122 5182
krister.attemalm@moelven.se