Moelven Dalaträ AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Dalaträ AB

Dalaträ vid Västerdalälven i ett av landets bästa furudistrikt. Deras främsta marknadsfokus är kunder som producerar fönster, inredningar, paneler och golv.
  • Sågade trävaror från Mockfjärd, Dalarna, Sverige
  • 144.000 m3 - furu
  • Bandsåg/ reducerlinje
  • Kammar och vandringstorkar med torkning ner till 8% (± 2%)
  • Standard dimensioner av sidobräder och centrumvaror
  • FOHC vid forfrågan
  • Skandinaviska marknaden och export (45/ 55)
  • 58 anställda
  • 35 Milj. EUR omsättning

 Skeppningsmärken Dalaträ

Åsa Blom
Försäljning
Moelven Dalaträ AB
+46 10 122 5603
asa.blom@moelven.se