Byggsystem - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Byggsystem

Moelven Byggsystem består av verksamhetsområdena Limträ, Byggmoduler, Bygginredning och Elektrotjänster.

Företagen inom division Byggsystem levererar flexibla systemlösningar för interiörväggar, modulbyggen, och bärande konstruktioner i limträ till projekt- och entreprenörskunder, huvudsakligen i Norge och Sverige och för delar av sortimentet även i Danmark.

- På bostadsmarknaden är Moelvens främsta styrka den korta byggtiden, vilken är halverad jämfört med traditionellt platsbyggande. – Vi har en stor potential att ta marknadsandelar. Men det viktigaste under 2014 är att skapa en lönsam tillväxt, säger Marcus Johansson, divisionschef för ByggSystem. Klicka här för att se videointervju med divisonschef Marcus Johansso

Divisionen satsar kraftigt på att vidareutveckla koncept och system tillsammans med kunderna och med experter inom arkitektur, design och konstruktion. Flera av divisionens produkter och systemlösningar är miljövänligare alternativ till traditionella material och lösningar.

Både Limträ, Byggmoduler och Bygginredning är marknadsledande i Sverige och Norge. 

Limträ
Moelven är den ledande producenten av limträ i Norge och Sverige och har två fabriker i Norge och en i Sverige. Vi levererar standardkonstruktioner och – i ökande omfattning – kundanpassade konstruktioner för olika ändamål.  Våra kunder återfinns inom projektmarknaden och bygghandeln i framförallt Skandinavien och England.

Limträ är ett alternativ till betong och stål i bärande konstruktioner i de flesta typer av byggnader. Fördelarna med att använda limträ i bärande konstruktioner är god formstabilitet och goda styrkeegenskaper i förhållande till vikt och volym. Dessutom är det ett miljövänligt material som kan återvinnas i sin helhet. Limträ finns i ett stort urval av standarddimensioner.

Limträ från Moelven har använts till en rad träbroar i Norge och Sverige under det senaste årtiondet och limträ i bärande konstruktioner har också använts i ett flertal signalbyggnader på senare tid.

Byggmoduler
Moelven är Skandinaviens ledande producent av modulbyggnader. Produktionen sker inomhus i fyra fabriker i Sverige och en i Norge. Vi producerar modulbaserade byggnader för kontor och serviceändamål, bygg- och anläggningsarbeten samt moduler i form av prefabricerade lägenheter där modulerna levereras monteringsfärdiga till byggplatsen.

Våra kunder är offentliga och privata byggherrar, entreprenörer, bostadsutvecklingsföretag och företag som bedriver uthyrning av tillfälliga byggnader.

Moduler används både till provisoriska och permanenta byggnader. Modulerna kan vid behov enkelt och utan större kostnader demonteras och flyttas. Tillverkningen sker inomhus under idealiska förhållanden. Att bygga med moduler reducerar behovet av arbetskraft på byggarbetsplatsen och ger kort byggtid och bättre kontroll på byggprocessen.

Bygginredning
Moelven Modus är Nordens ledande tillverkare och leverantör av flexibla rumslösningar för kommersiella byggnader. Företaget har under många år utvecklat smarta och moderna systemprodukter som ger kunderna funktionella och kostnadseffektiva arbetsplatser. De tjänster och produkter som krävs för kompletta rumslösningar ingår i projekten, allt utifrån kundernas önskemål och behov.

Våra kunder är fastighetsägare inom den privata och offentliga sektorn, förvaltare och användare av kommersiella byggnader samt entreprenörer och arkitekter.

Inredningarna är skräddarsydda och kan enkelt flyttas och återanvändas, och levereras klara för montering vilket ger kortare byggtid. Våra systemlösningar är kostnadseffektiva alternativ till traditionella platsbyggda väggar i kontorsbyggnader. Den industriella produktionsprocessen garanterar hög kvalitet. Våra kunder behöver bara kommunicera med en samarbetspartner, från behovsanalys till färdig montering.

Moelven Modus har cirka 470 anställda med 18 lokala avdelningar i Norge och Sverige. Alla våra avdelningskontor sköter försäljning, projektledning och montage i sina distrikt. Våra produktionsenheter ligger i Jessheim i Norge samt Kumla och Hulån i Sverige. Vårt huvudkontor ligger i Jessheim, och hanterar funktioner som marknad, ekonomi, IT, personal, inköp, produktutveckling, kvalitet, HMS och logistik. Även vårt kontor i Örebro har funktioner som omfattar ekonomi, personal och inköp.

Divisionschef Byggsystem

Marcus Johansson
Divisionschef Byggsystem
Byggsystem
+46 10 1226686