Hållbar skog som arbetsplats - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Hållbar skog som arbetsplats Att möjliggöra hållbart timmer är det första steget mot en miljövänlig framtid som i större och större utsträckning bygger på trä. – Vi hjälper skogsägare i hur de skapar hållbara värden i skogen, vilket gör att våra sågverk får miljövänligt timmer, säger VD Björn Johansson, som älskar arbetet i skogen.


Hållbar skog som arbetsplats

Att möjliggöra hållbart timmer är det första steget mot en miljövänlig framtid som i större och större utsträckning bygger på trä. – Vi hjälper skogsägare i hur de skapar hållbara värden i skogen, vilket gör att våra sågverk får miljövänligt timmer, säger VD Björn Johansson, som älskar arbetet i skogen.

Titta på filmen "Hållbar framtid i trä" med Björn här.

Forskningen ger oss fler och fler produkter som kan tillverkas av träd, till exempel kläder och glas. I Moelven producerar vi limträ till världens högsta trähus, interiör- och exteriörvaror för hus samt bioenergi.

Det växer unifär 35- 40 % mer än vad vi idag avverkar. Foto: Johan Alp

Det växer unifär 35- 40 % mer än vad vi idag avverkar. Foto: Johan Alp

– Skogsägarna certifierar det timmer vi köper. Certifieringen är ett kvitto på att skogen sköts med hänsyn till miljön, säger Johansson.

Vill du veta mer om hur du hanterar, certifierar och skapar värdet i din skog? Registrera dig för skogsägarträffet här.

Ett träd som idag används i vår produktion planterades för ungefär 50 till 100 år sedan. Eftersom trädet är ett förnyelsebart råmaterial kräver det oftast mindre energi i produktionsfasen när man jämför mot stål och betong. Ser man till skogen i både Sverige och Norge så växer den 35-40% mer än vad vi idag avverkar, det gör att vi har utrymme att ta ut mycket mer timmer. 

Att välja ”rätt” byggmaterial är av stor vikt för ett bättre klimat

Till exempel släpper byggbranschen årligen 10 miljoner ton koldioxid i Sverige. Genom att använda förnybart material som trä, istället för icke förnyelsebart material, kan miljöpåverkan och utsläppsnivåer minskas. 

Ett trähus i fyra våningar sparar ungefär 150 ton koldioxid. Siffran är ett är nettotal sett till hela byggprocessen, säger VD:n.

Äger du skog? Få tips från timmercoachen och goda råd från långloppsdrottningen.

I april och maj håller Moelven Skog skogsägarträffar om hur du kan öka värdet i din skog. Tillsammans med längdskidsdrottningen Britta Johansson Norgren kan du som skogsägare få veta hur man med en skidåkares målsättning kan bli framgångsrik i din skog.

Anmäl dig på skogsägerträffar här