Hopp til innholdet

Om Moelven Modus

Beste måten å redusere miljøpåvirkning

Noen ideer er så bra at de snart fyller 60 år. Systemveggen er en slik. Vi skaper i dag romløsninger med samme glede som i begynnelsen av 1960. Det som i starten handlet om at ombygging kan skje mens lokalene er i bruk, inneholder i dag også en sirkulær arbeidsform som minimerer miljøpåvirkning / CO2 og avfall. Det er en selvfølge for oss, og vi håper at du, som vi, vil fortsette å gjøre kontorverdenen bedre.

Vår visjon

Alle våre kunder og samarbeidspartnere vil oppleve at Moelven Modus tilbyr unike verdier.

Vår forretningsidé

Vi utvikler, produserer og installerer tids- og miljøriktige systeminnredninger som bidrar til effektive og tilpasningsvennlige romløsninger i yrkesbygg.

Våre kunder og prosjekter

Private og offentlige byggeiere, forvaltere og brukere av næringsbygg, samt entreprenører og arkitekter. Sammen med arkitekter og entreprenører utfører vi ca 2000 prosjekter årlig. Vi leverer ca 350 000 kvadratmeter og 25 000 rom.

Modusmetoden

Industriell byggemetode som bevarer fleksibilitet for virksomheten.
Sammen med kundene våre har vi utviklet en metode som gjør at du får maksimalt utbytte av fordelene med å bygge industrielt. Med svært høy grad av prefabrikkering monterer vi romløsninger mellom to gjennomgående, horisontale plan – tak og gulv

Organisasjon

Moelven Modus  har 489 ansatte og drives desentralisert med 18 lokale avdelinger i Norge og Sverige. Alle avdelingskontor ivaretar salg, prosjektledelse og montasje i sine distrikter.

Produksjonsenhetene er på Jessheim i Norge, og Kumla og Hulån i Sverige.

Hovedkontor er på Jessheim i Norge. Her ivaretas funksjoner som marked, økonomi, IT, personal, innkjøp, produktutvikling, kvalitet, HMS og logistikk. Ørebro i Sverige har også funksjoner som dekker økonomi, personal og innkjøp.

Økonomisk utvikling

Moelven Modus har en omsetning på ca 767 MNOK. Bedriften er meget solid og har en totalkapital på ca. 322 MNOK og aksjekapital 25,8 MNOK. Detaljert fremstilling av selskapets økonomiske situasjon fremgår av årsberetning for Moelven Modus AS og Moelven Modus AB med regnskap.