Hopp til innholdet

Om Moelven Modus

Moelven Modus er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg. Bedriften har gjennom mange år utviklet rasjonelle og moderne systemprodukter som gir kundene gode og kostnadseffektive arbeidsplasser. Tjenester og produkter som er nødvendige for å skape komplette romløsninger inngår i prosjektene avhengig av kundens ønsker og behov.

VÅR VISJON

Vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren for de toneangivende aktørene i yrkesbyggmarkedet.

VÅR FORRETNINGSIDÉ

Vi utvikler, produserer og installerer tids- og miljøriktige systeminnredninger som bidrar til effektive og tilpasningsvennlige romløsninger i yrkesbygg.

VÅRE KUNDER

Private og offentlige byggeiere, forvaltere og brukere av næringsbygg, samt entreprenører og arkitekter.

ORGANISASJON

Moelven Modus  har 489 ansatte og drives desentralisert med 17 lokale avdelinger i Norge og Sverige. Alle avdelingskontor ivaretar salg, prosjektledelse og montasje i sine distrikter.

Produksjonsenhetene er på Jessheim i Norge, og Kumla og Hulån i Sverige.

Hovedkontor er på Jessheim i Norge. Her ivaretas funksjoner som marked, økonomi, IT, personal, innkjøp, produktutvikling, kvalitet, HMS og logistikk. Ørebro i Sverige har også funksjoner som dekker økonomi, personal og innkjøp.

ØKONOMISK UTVIKLING

Moelven Modus har en omsetning på ca 767 MNOK. Bedriften er meget solid og har en totalkapital på ca. 322 MNOK og aksjekapital 25,8 MNOK. Detaljert fremstilling av selskapets økonomiske situasjon fremgår av årsberetning for Moelven Modus AS og Moelven Modus AB med regnskap.