Hopp til innholdet

Miljøvennlige og bærekraftige bygg

Samfunnet stiller stadig større krav til en bærekraftig utvikling med krav om energi- og miljøsertifisering og bærekraftige produkter.

En bygning repereseneterer klimabelastninger gjennom alle faser, fra råvarer hentes ut av naturen via materialproduksjong og videre gjennom bygging, drift og til slutt riving og resirkulering. Moelven ByggModul AS utformer bygg som benytter minst mulig energi og ressurser til bygging, drift og avskaffelse.

Treverk er det eneste fornybare byggematerialet. I våre byggmoduler benyttes tre i alle konstruksjoner. Det forekommer ikke bruk av treverk fra utsatte eller vernede områder i noen av våre modulbygg.

Produksjonen foregår innendørs og byggeavfall håndteres og resirkuleres etter godt etablerte rutiner. Alle råvarer og ferdigvarer som skal benyttes i bygget blir nøye kontrollert ved ankomst til fabrikken.

Modulene settes sammen på byggeplassen på svært kort tid og med minimalt svinn. Den raske oppføringen fører til små miljøbelastninger ute på byggeplassen. Modulbygg er kort sagt en særdeles miljøvennlig produksjonsmåte.

Godt inneklima er en viktig miljøfaktor. Det gjelder både materialene som benyttes og luftkvaliteten i rommene. Våre modulbygg får godt inneklima og fører til minimale miljøbelastninger under produksjon, oppføring og gjennom hele byggets levetid. Miljøet er også godt ivaretatt i et langt perspektiv.

Foto: Jan Lillehamre