Hopp til innholdet

S-Bjelken

S-bjelken - sterkere og stivere.

Dette er den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag. S-bjelken er en spesiell limtrebjelke i 48 mm bredde, og fås i høyder fra 200 mm til 400 mm. S-bjelken er beregnet for skjulte konstruksjoner.

S-bjelken er en spesiell limtrebjelke. Den har 48 mm bredde og fåes i høyder fra 200 til 400 mm. S-bjelken er laget av spesialsortert nedtørket trelast, er meget rett og dimensjonsstabil, og er enkel å bearbeide og montere. Nye strengere krav til isolasjon og tetthet i bygninger stiller strengere krav til konstruksjonsmaterialer. Med S-bjelken oppnår du ønsket bjelkehøyde for høyere isolasjonstykkelser i ett sjikt. Du unngår krysslegging og bruk av spesialisolasjon.

Vi kan levere rette bjelker eller komplette bjelkelag og sperrer ferdig bearbeidet med hakk, garp, skråskjæringer og hull nøyaktig på millimeteren! S-bjelken leveres i lengder opptil 15 meter og kan leveres til lager eller byggeplass via vårt godt innarbeidede distribusjonsnett.

Stegforsterkninger og ytterligere avstivninger er ikke nødvendig! Spar penger på mindre svinn, kortere byggetid, bruk av standard isolasjon og ingen krysslekting.

Bruksområder

I hovedsak taksperrer, bjelkelag og kantbjelker, til skjulte konstruksjoner.

Godkjenninger og sertifiseringer

Moelven Limtre AS produserer S-bjelken. Moelven Limtre AS er sertifisert i h. t. NS-EN 14080:2013, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for utvikling, konstruksjon, produksjon, salg og montasje av limtrekonstruksjoner.

Styrke

S-bjelken dimensjoneres etter NS-EN 1995-1-1; “Eurokode 5”.

Densitet

Ved ca 12 % fuktinnhold har S-bjelken en densitet på 470 kg/m3.

Dimensjonsendring pga fuktvariasjon i trevirket

Bredde/høyde 0,20 % *Lengde 0,01 % ** % - endring i dimensjon pr. % fuktvariasjon

Brannegenskaper

Bjelkene klassifiseres som D-s2, dO i henhold til NS-EN 13501-1Ved beregning av brannmotstand i henhold til NS-EN 1995-1-2brukes nominell forkullingshastighet βn lik 0,8 mm pr minutt.

Overflatebehandling

S-bjelken overflatebehandles på samme måte og med samme midler som annet trevirke – beis, maling, olje eller lakk. De tekniske og estetiske forutsetningene vil avgjøre valget.

Dim. toleranser, lengde 15 m, S-bjelken

 Bredde   +2 / -2 mm
 Høyde     +4 / -2 mm
 Lengde   L < 2m   +2 / -2 mm 
  2m < L < 15 m   +0,1 / -0,1 %

 

S-bjelken skal alltid beskyttes mot nedbør og annenfuktbelastning med f.eks. plast eller presenning. Bjelkene skal lagres på plant underlag, og luften skal sirkulere fritt om produktet. Er du i tvil, lagre bjelkene på samme måte som parkett. Husk, S-bjelken er nedtørket til ca. 12 %.For utfyllende detaljer se databladet “Håndtering av limtre og Kerto på byggeplass

Standard dimensjoner

S-bjelken leveres i 48 mm bredde, i høydene: 

200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

Lengder inntil 15 meter
Produktsortimentet kan endres

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?