Limtrebruer/Trebruer - Moelven
Hopp til innholdet

Limtrebruer/Trebruer

Moelven Limtre har i mer enn 20 år utviklet, produsert og montert mange store monumentale vei - skog - ski og gangbbruer. Limtrebruene tilpasses stedlige forhold, og utvikles i tett samarbeid med arkitekter, brukonsulenter, entreprenører og byggherrer.

Limtre til trebruene produseres i hovedsak med impregnert furu. I tillegg blir ofte limtreet impregnert med kreosot etter at all bearbeiding er utført. Kreosot benyttes ofte og er et destillasjons-produkt av stenkulltjære og Kreosotimpregnert limtre vil derfor lukte tjære (les mer på www.treteknisk.no). Denne behandlingen gir meget god holbarhet og tilfredstiller Statens Vegvesen sine prosjekteringsregler som sier at bruer skal ha 100 års levetid med et minimum av vedlikehold.

I tillegg til den kjemiske impregneringen benyttes ofte konstruktiv beskyttelse i form av f.eks. kobberbeslag.
Fordi limtre er formbart vil en trebru i limtre passe godt inn i landskapet, samtidig som pris, holdbarhet og miljø ivaretas.

Bjelkebru

Rette bjelker med eller uten overhøyde er som oftest bæresystem for enkle bruer. Mindre gangbruer leveres ferdig sammensatt fra fabrikk.

Buebru

Buebruer gir god visuell kvalitet og lavt materialforbruk. Ved buekonstruksjoner oppstår det store horisontalkrefter ved endene. Disse kreftene tas opp av fundamenter eller ved at bue-endene forbindes med strekkstag. Buebruer er ofte treledd-buer som er gunstig statisk og mindre ømtålig for setninger enn for eksempel toledd-buen.

Fagverksbru

Fagverkene kan være rette eller krumme, eller i kombinasjon.Et fagverk består i prinsipp av en overgurt, en undergurt og kraftoverførende diagonaler. Tversnitthøyden velges ut fra spennvidde og belastning. Av transport og produksjonsgrunner brukes fagverk ofte ved store spennvidder. Fagverk som ligger under brudekket er gunstig med hensyn til ytre påkjenninger fra vær og vind.

Hengeverksbru

Hengverket er et bæresystem der bruplaten understøttes av en tverrbjelke som er festet til vertikaler.Hengverket muliggjør lav konstruksjonshøyde på bruplaten og gir stor frihøyde under brua.

Platebru

Platebru gir lav byggehøyde og egner seg for kortere spenn ved vegbruer. For gangbruer kan spennet økes, noe som gir en slank bru med lav byggehøyde.

Ribbebru

Sammensatt brutversnitt av plate og bjelker. Gir muligheter for større spennvidder enn ei platebru.

Skråstagbru

Egner seg for gangbruer med lengre spenn.

Andre brutyper

Hengebruer og bruer med polonceaufagverk kan også være aktuelle brutyper for gangbruer med lengre spenn.

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?