Hopp til innholdet

Limtre

Limtre er et godt alternativ til betong og stål i bærende konstruksjoner i de fleste typer bygg.
I forhold til sin vekt er limtre det sterkeste konstruksjonsmaterialet. Dette er en stor fordel, særlig ved store spennvidder og med vanskelige grunnforhold. Limtre er også lett å bearbeide og enkelt å kombinere med andre materialer og tilbehør.

Limtre er pent og rent, er enkelt å bearbeide og gir mange muligheter til utforming av spektakulære konstruksjoner. Arkitekter og konstruktører har store muligheter til å skape arkitektonisk tiltalende løsninger ved bruk av limtre til alle typer bygg.

Limtre er dessuten godt forent med nordisk byggeskikk. Det er meget sterkt, stivt og formstabilt, og har kapasitet for store laster og spennvidder. Bærekonstruksjoner i limtre er betydelig mer brannsikre enn stålkonstruksjoner og det finnes et stort utvalg av standarddimensjoner.

Limtre tåler normalt aggressive miljøer bedre enn andre konstruksjonsmaterialer. Vedlikeholdet kan begrenses til et minimum – ikke minst gjelder det i vanlige boliger der ytre påvirkninger er relativt små.

Limtre fra Moelven er CE-godkjent(godkjenning nr 1070-CPD-501) og produseres av norsk og svensk trelast av meget god kvalitet. Moelven Limtre er sertifisert i h. t. NS-EN ISO 9001-2015 og NS-EN ISO 14001:2004 for utvikling, konstruksjon, produksjon, salg og montasje av limtrekonstruksjoner.

Vi kan levere rette eller buede bjelker i lengder opptil 32 meter og høyde inntil 2 meter. Hall- og fagverkskonstruksjoner kan vi levere med opptil 110 meters spenn. Det er kun transport som setter begrensninger for mulighetene!

Brannsikkert

Ved brann vil limtre kunne stå i mot varmen bedre enn andre konstruksjonsmaterialer.

Trekonstruksjoner med store tverrsnitt har høy brannmotstand. Hvis en limtrekonstruksjon utsettes for brann vil overflaten antennes. Forkullingen skjer så med en konstant hastighet (0,7 mm pr minutt). Grunnen til dette er at kullsjiktet som dannes er varmeisolerende, hindrer tilførsel av oksygen og at vannet som finnes i treet må fordampe. Treets styrke og stivhet reduseres ikke ved høye temperaturer, derfor opprettholdes bæreevnen mye lengre i limtre enn hos andre materialer.

Det er også mulig for brannvesenets folk å vurdere restbæreevnen til konstruksjonene og de kan derfor tørre å ta seg inn i bygget for å slokke eller hente ut personer og materiell.

Limtre brannklassifiseres etter Veiledning til Teknisk Forskrift til Plan og Bygningsloven 2010.

Limtre tåler fullstendig brannforløp

En branntest viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjoneres til å opprettholde sin bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Dette åpner i større grad for å bruke limtre i høye bygg. 

Les mer her

Overflatebehandling

Limtre overflatebehandles på samme måte og med samme midler som annet trevirke – beis, maling, olje, lakk. De tekniske og estetiske forutsetningene vil avgjøre valget.

Trykkimpregnert limtre brukt utendørs skal overflatebehandles umiddelbart etter montering. Ettersom limtre er nedtørket trenger man ikke vente med overflatebehandlingen.
Se for øvrig produktdatabladet  Trykkimpregnert limtre.

Karakteristiske verdier

Limtre er et normert produkt, beregningsverdiene fås ved henvendelse til oss. Limtre dimensjoneres etter NS-EN 1995-1-1; ”Eurokode 5”.

Densitet

Ved ca. 12 % fuktinnhold har limtre en densitet på 470 kg/m3.

Limtreklasse – GL 30 C

Vi produserer og leverer limtre iht NS-EN 14080:2013.

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?