Hopp til innholdet

Fasthetsverdier

Karakteristiske fastheter for limtre og smalt limtre.

Medlemmene i Norske Limtreprodusenters Forening produserer limtre ihht NS-EN 14080- Trekonstruksjoner-limtre og limt laminert heltre-krav.Vårt standard limtre merket CE L40c skal dimensjoneres etter styrkeklasse GL30c. 

Karakteristiske fasthetsverdier for styrkeklasse GL30C er i.h.t. NS-EN 14080:2013 tabell 4.

Karakteritiske fasthetsverdier for smalt limtre er i.h.t. NS-EN 14080:2013 punkt 5.1.7 (bredde min 38 mm; høyde/bredde < 8)