Fasthetsverdier - Moelven
Hopp til innholdet

Fasthetsverdier

Karakteristiske fastheter for limtre og smalt limtre.

Medlemmene i Norske Limtreprodusenters Forening produserer limtre ihht NS-EN 14080- Trekonstruksjoner-limtre og limt laminert heltre-krav. Den gjeldende betegnelsen på limtre er GL 30C. Karakteristiske fasthetsverdier for styrkeklasse GL30C er i.h.t. NS-EN 14080:2013 tabell 4.

Karakteritiske fasthetsverdier for smalt limtre er i.h.t. NS-EN 14080:2013 punkt 5.1.7 (bredde min 38 mm; høyde/bredde < 8)