Hopp til innholdet

Montering av tretak

Takbordene fra Moelven er produsert av furu, lerk og termotre, Takene vil over tid få en vakker grå patina.

Dimensjoner og nødvendige materialer:

Tykkelsen er 22 mm og bredden på takbordene er 148 mm. Det er drensriller i omleggene og hvert bord er endefrest for skjøting. Takbordene skal monteres på trykkimpregnerte sløyfer og lekter. Sløyfene skal være min. 11 x 36 mm og lektene min. 36 x 48 mm. Under bordskjøter skal det benyttes lekter i dobbel bredde. Denne monteringsanvisnigen gjelder også for Lerk og Termotre.

 

Tretak monteres på et godt tett undertak med underlagspapp. Sløyfer legges langs takfallet i ca. 600 mm avstand. Lekter legges på tvers av takfallet i 600 mm avstand.

Se ellers detaljer på tegning.

Det bør benyttes skruer som er rustbeskyttet. Sløyfer festes med skiferstift 20/36 og lektene* med galvanisert spiker 28/90. Takbordene skal spikres/skrues uten at disse går igjennom lekten (se tegning). Dette for å unngå at undertaket skades ved stor belastning. Til bruk av skruer anbefales Nordisk Varmforsinket treskruer. Til underligger: 5,0 x 55 mm. Til overligger: 5,0 x 75 mm, gjelder CU og lerk. For  varmebehandlet bruk rustfrie skruer A2-4. Råd og veiledning finner du også i NBI byggdetaljblad A544.106.

Lektene spikres på overgurt.

 

Montering av takbord:

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?