[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Timber

Moelvens 18 savværkerne er organiseret i 2 divisioner: Timber og Wood. 12 af Moelvens savværker er organiseret i division Timber. I tillæg tilkommer en komponentfabrik og et exporthøvleri samt et trading selskab for savværksudstyr. I division Wood er det yderligere 6 savværker med integreret høvleri som hovedsaglig forarbejder sin egen råvare og leverer sine høvlede produkter til det skandinaviske distributionsmarked.

Det samlede tømmerforbrug er ca. 3,9 millioner m3 som til svarer ca. 1,9 millioner m3 savede trælast. Trælastkunderne er hovedsaglig industrivirksomheder, som bruger produkterne i egen produktion.  
I tillæg produceres der store mængder energiprodukter som celluloseflis, tørflis, spån og bark.


Industrikunder i mange lande
Ca. halvdelen af produktionen sælges i Skandinavien, mens England, Nederland, Tyskland, Japan og Nord-Afrika udgør vigtige eksportmarkeder. De træbearbejdende industrikunder er høvlerier, limtræsfabrikker, vinduesproducenter, gulvfabrikker og emballageproducenter. Ca. 20 procent af den totale produktion sælges til egne søsterselskaber til viderebearbejdning.

Biprodukter
Moelvens flis-, spån- og barkprodukter sælges til regionale masse- og papirproducenter, spånpladeindustri, biobrændsel og fjernvarmeproducenter.

Lokal råvare
Tømmeret som savværkerne bruger i produktionen skoves først og fremmest fra de nærliggende skove. I både Norge og Sverige kommer tømmeret hovedsaglig fra private skovejere og købes gennem Moelvens eget skovselskab. Råvaren udgør en stor del af den samlede produktionsomkostning, og der arbejdes løbende på at optimere det økonomiske udbytte af hver enkelte tømmerstok.