Röjning av skog

Nästan all skog behöver röjas helst förr än senare. Röjning lägger grunden till ett värdefullt bestånd med önskad trädslagsfördelning och bra kvalitet. Om man inte röjer blir det en tät skog med många klena stammar. Kvaliteten blir då sämre och risken för skador ökar. Att röja din skog själv är mycket tidskrävande. Behöver du hjälp kontakt en av våra virkesköpare

Vad är röjning av skog?

Röjning är när du fäller träd och lämnar dem kvar på marken för att förmultna och ge näring och kvarvarande skog. Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få mer timmer i skogen.

Varför ska man röja skog?

Om man inte röjer blir det en tät skog med många, klena stammar. Kvaliteten blir bättre och risken för snö- och vindskador minskar. Röjning ger även på sikt en mycket bättre ekonomi vid avverkning.

Det viktigaste du kan göra för mer timmer i din skog är röjning

Röjning är en investering som skapar mer timmer i skogen och betalar sig genom minskad avverkningskostnad, ökat virkesvärde i framtida gallringar och slutavverkning.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Röjning av skog

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier