Plantera skog

När vi på Moelven får förtroendet att avverka din skog, vill vi helst planera föryngringen samtidigt med avverkningsplaneringen och gärna i samarbete med dig.

Varför ska man plantera ny skog?

Vi har en lag i Sverige som säger följande:

Ny skog ska du anlägga efter avverkning när markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas. Du måste använda beprövade metoder och trädslag som är lämpliga för platsen. Detta kan du göra genom plantering, sådd eller naturlig föryngring. Oftast behöver du markbereda innan för att få ett bra resultat. Åtgärderna ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret.

Vad är viktigt när man planterar skog?

Den gamla skogen ger ofta en bra uppfattning om vilka trädslag och metod som passar bäst för marken. Det finns mycket att ta hänsyn till så som markberedningsmetod, trädslag, plantsort, hänsyn med mera.  Är det redan avverkat minskar möjligheterna att välja metod.

Spela

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Plantera skog

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier