Höj värdet på din skog med en offensiv, digital skogsbruksplan

Skogsbruksplanen visar värdet på skogen och hur det kommer att utvecklas tio år framåt. Den innehåller information om hur skogen bör skötas och hjälper dig att ta beslut så att rätt åtgärder sätts in vid rätt tidpunkt för mer timmer i din skog.

 

Det är din skog och dina målsättningar som avgör hur skogsbruksplanens åtgärdsförslag kombineras för bästa ekonomisk skogsproduktion med högsta biologisk mångfald. 

Oavsett hur mycket skog du äger är skogsbruksplanen ett väldigt bra hjälpmedel för att skapa god lönsamhet i skogsbruket. I synnerhet om du inte själv bor på fastigheten, utan anlitar någon annan för att sköta skogen.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att skaffa en skogsbruksplan som du alltid har med dig i din telefon.

Klicka här för att komma till våra medarbetare där du har din skog.

Höj värdet på din skog med en offensiv, digital skogsbruksplan

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier