Höj värdet på din skog med en offensiv skogsbruksplan

Just nu får du 2 000 kr i rabatt på offensiv skogsbruksplan. Vi sponsrar din och Tove Alexanderssons offensiva satsning i skogen.

Med 18 VM-guld och 48 världscupsegrar är Tove Alexandersson Sveriges genom tiderna mest framgångsrika orienterare. Med stöd från oss på Moelven Skog satsar hon nu för att ta ännu fler medaljer vid VM i Norge.

Själva introducerar vi den offensiva skogsbruksplanen – en ny typ av skogsbruksplan med högre ambitionsnivå och fler valmöjligheter än den traditionella. Fram tills 31. december 2019 får du 2000kr i rabatt på en offensiv skogsbruksplan.

God lönsamhet i skogsbruket

En skogsbruksplan är en inventering av din skog med förslag på vad som behöver göras kommande 10 år. Oavsett hur mycket skog du äger är en offensiv skogsbruksplan ett väldigt bra hjälpmedel för att skapa god lönsamhet i skogsbruket. Den ger dig en livskraftig skog: Den blir mer hel och frisk, samtidigt som du får en bra avkastning.

Det är din skog, dina förutsättningar och målsättningar som avgör hur den offensiva skogsbruksplanens åtgärdsförslag kombineras för bästa ekonomi och med högsta biologisk mångfald. 

Certifierad skog

De flesta skogsägare vill sköta sin skog hållbart och miljövänligt. Med en skogsbruksplan har du också möjlighet att certifiera din skog och ditt timmer. Genom att certifiera visar du även omvärlden att du har ett ansvarsfullt skogsbruk. Har du certifierad skog får du extra betalt för ditt timmer.

Är din skog ännu inte certifierad kan vi hjälpa dig med de få åtgärder som behövs för att du skall komma igång. Vi går igenom certifierings regelsystem, sedan sköter vi resten och du kan direkt börja leverera certifierat timmer till oss.

10 fördelar med en offensiv skogsbruksplan

  1. Stort fokus på ståndsortsanpassning – detaljerade besked om vad som behöver göras utifrån markens och skogens förutsättningar.
  2. Tydliggör risker – möjliggör förebyggande åtgärder.
  3. Detaljerad tidplan för rätt åtgärd vid exakt rätt tidpunkt.
  4. Inriktad på tidig gallring och röjning.
  5. Undviker sen gallring där risken för skador är stor
  6. Undersöker alltid möjligheterna för gödsling.
  7. Tydliggör möjligheterna till föryngringsavverkning.
  8. Reder ut om ett vägbygge ger uppenbar vinst.
  9. Utnyttjar möjligheterna till dikesrensning och skyddsdikning.
  10. Föreslår foderskapande åtgärder där förutsättningar finns.

Titta på din offensiva skogsbruksplan i telefonen när du besöker din skog

Nu kan du via en app i din telefon kan hålla koll på din skog var du än befinner dig.

Är du i din skog kan du även se positionen och för denna plats få fram information om volym, ålder mm. Väljer du dessutom att köpa tjänsten med uppdatering får du kontinuerligt din skogsbruksplan uppdaterad efter de senast utförda åtgärderna. På detta sätt fattar du dina beslut på säkrare data.

Frågor kring offensiv skogsbruksplan

Offensiv skogsbruksplan visar din skogsfastighets fulla potential och vad du kan göra för att nå den. Oftast sitter du som skogsägare med ett högt värde på din fastighet. Den Offensiva skogsbruksplanen ger dig en bra kontroll över hur du kan förvalta detta värde på bästa sätt. Du vet säkert vilken ränta du får på banken när du lånar eller sparar men vet du vad du har för ränta på din skogsfastighet?

Ja, den Offensiva skogsbruksplanen uppfyller certifierings alla krav. Den kan till och med ge dig större utrymme till att höja naturvärdena på din fastighet beroende på dina målsättningar. Tänk på att du får en extra ersättning för ditt timmer om du är en certifierad skogsägare eftersom detta värdesätts av slutkonsumenten.

För att kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har Moelven Skog ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB Läs mer om Prosilva AB här

Det är din skog och det är du som bestämmer hur du vill att skogen ska skötas. Moelven vill vara ditt bollplank och hjälpa till att genomföra dina önskemål med den Offensiva skogsbruksplanen som utgångspunkt. Beroende på utgångsläget på din skog kan det finns risk att det i början är många åtgärder som måste genomföras för att kunna nå din fastighets fulla potential. Men detta är positivt för din fastighets värdeökning och vi på Moelven hjälper dig gärna.

Du som skogsägare är unik med dina egna målsättning och värderingar. Vi har inga färdiga standardlösningar men Moelvens virkesköpare sätter gärna ihop ett paket tillsammans med dig som passar dina behov och önskemål.

Nej, i dagsläget kostar det inget att ta kontakt och boka ett möte med oss. Vi träffar dig gärna för en genomgång av hur den Offensiv skogsbruksplanen fungerar. Eftersom vi har vår industri där du har din skog är det viktigt för oss att skogen sköts för att skapa mer timmer idag och i framtiden.

Intresserad? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta rätt skogsbruksplan för dig. 

Lär dig mer om offensiv skogsbruksplan

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Höj värdet på din skog med en offensiv skogsbruksplan

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier