Gallra

Gallring ger under en omloppstid mer sågtimmer ur din skog. I en ogallrad skog kan upp till 25 procent av träden dö men om du gallrar ger det istället en inkomst tidigare. Kontakt oss om du vill beställa gallring

Vad är gallring?

När du gallrar tar du bort träd av dålig kvalitet för att skapa bättre förutsättningar för andra träd att växa och bli grövre.

Hur ofta skall man gallra?

När kronorna börjar gå ihop är det dags att gallra första gången. Då brukar träden vara 11 till 14 meter höga. Man kan också se på den gröna delen av kronan. På tall och lövträd ska den vara minst hälften av trädets höjd, på gran minst två tredjedelar. Blir den gröna kronan kortare förlorar trädet tillväxt, och risken ökar för snö- och stormskador efter gallring.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Gallra

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier