Gallra

Gallring ger under en omloppstid mer sågtimmer ur din skog. I en ogallrad skog kan upp till 25 procent av träden dö men om du gallrar ger det istället en inkomst tidigare.

Vad är gallring?

När du gallrar tar du bort träd av dålig kvalitet för att skapa bättre förutsättningar för andra träd att växa och bli grövre.

Hur ofta skall man gallra?

När kronorna börjar gå ihop är det dags att gallra första gången. Då brukar träden vara 11 till 14 meter höga. Man kan också se på den gröna delen av kronan. På tall och lövträd ska den vara minst hälften av trädets höjd, på gran minst två tredjedelar. Blir den gröna kronan kortare förlorar trädet tillväxt, och risken ökar för snö- och stormskador efter gallring.

Vår rekommendation

På Moelven Skog förespråkar vi främst låggallring vilket innebär att man i första hand avverkar de små träden. Är skogen sedan tidigare röjd i rätt tid så kommer du få ut mer timmer när du gallrar din skog.

Skogen klarar sig i regel utan gallring och kan mycket väl vara ett alternativ i väl röjda skogar med rätt trädslag, framförallt i små bestånd som ligger lite avsides. Men gallringen höjer värdet på skogen genom att skapa mer timmer och därmed värdefullare träd vid efterföljande avverkning. Dessutom ger gallring inkomster till dig tidigt under omloppstiden.

Fördelar och risker

  • Trädslagsblandningen kan anpassas så att du får de trädslag som passar växtplatsen
  • Tillväxten fördelas på färre och kvalitetsmässigt bättre träd
  • De kvarvarande träden blir något grövre, ökar i värde och blir billigare att avverka
  • Självgallringen minskar
  • Ett nygallrat bestånd är mer utsatt för vindfällning de första åren. Risken är särskilt stor i höga bestånd, över 20 till 22 meter.
  • Gallringsstubbarna kan vara inkörsporten för rotröta. Var därför noga med att där det är ökad risk behandla stubbarna i samband med gallringen.
  • Friställda granar, särskilt sådana som stått i ett tätt i ett eftersatt bestånd, kan angripas av granbarkborre.

Med god planering minmeras riskerna när du gallrar och du höjer därmed värdet på din skog. Ta kontakt med oss om du vill få hjälp med att gallra din skog på bästa sätt.

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Gallra

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier