Avverka skog

När träden blir äldre växer de långsammare och blir mindre livskraftiga vilket gör att risken för skador ökar. Det är därför viktigt att inte vänta för länge. Har du dessutom skött din skog med fokus på mer timmer kommer avverkningen ge dig mer pengarna – det handlar om 80 till 90 procent av den samlade inkomsten från plantering till avverkning.

Så här går affären till

Vi på Moelven Skog har funnits länge där du har din skog. Vi är tätt bemannade och kan därmed ge dig bra rådgivning för din skogsskötsel sett till de lokala förutsättningarna.

Vi har egna sågverk i Sverige och Norge som vi själva förser med råvara och har därför all anledning att se till att en så stor andel som möjligt av din skog blir timmer. Det kan löna sig att tänka på det när du bestämmer dig för vem som ska få köpa din skog.

Värdet på din avverkning beror på en mängd olika faktorer, bland annat:

  • Trädslagsfördelning och hur träden har växt
  • Skador på träden
  • Tillgänglighet i terräng och avstånd till bilväg
  • Bilvägens bärighet
  • Hur du vill genomföra avverkningen

Då det finns så många olika variabler när man ska avverka skog så lämnar vi på förhand inget pris. Vi måste besöka den skog som du vill avverka för att kunna göra en korrekt bedömning.

Är du intresserad av att få reda på vad vi kan betala för din skog?

Ta kontakt med vår virkesköpare nära dig

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Avverka skog

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier