Uni Wall

Uni Wall är en mellanvägg uppbyggt i ett modulsystem. Skarven mellan modulerna utgörs av en diskret v-fog som ger väggen ett traditionellt och sobert utseende.

Produktfakta

Stomme av stål och belagda gipsskivor med antingen slät papperstapet eller för en tåligare yta, fin- eller grovmaskig glasfiberväv.

Ytskikt

Slät papperstapet eller fin- eller grovmaskig glasfiberväv Vit NCS S 0500-N. Andra NCS-kulörer på förfrågan.

Kantprofil

Stålprofil, vit NCS S 0500-N. Andra NCS-kulörer på förfrågan

Tjocklek                   Höjd

98, 120, 174 mm        Upp till 3200 mm utan skarv

Ljudreduktion Lab
Rw 43 dB - Rw 56 dB

Ljudreduktion Fält
Upp till R'w 48 dB (Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar.)

Sammansättning av alla ingående väggdelar samt utförande av kringliggande byggdelar avgör sammantagen reduktion.

Läs mer om ljud

Vi kan mer än att leverera marknadens mest använda systemväggar. Vårt tjänsteerbjudande består bland annat av arkitekttjänster, 3D-visualisering, projektledning med mera.

Systemväggar kan demonteras och återmonteras i nya lägen - igen och igen. Ju fler platsbyten som görs under byggnadens livscykel, desto större blir vinsten.

Kontakta oss

Moelven Modus Vi hjälper dig till en optimal arbetsplats. +46 10 122 60 00
Här hittar du oss
Uni Wall

Kontakta oss

Moelven Modus Vi hjälper dig till en optimal arbetsplats. +46 10 122 60 00
Här hittar du oss

Industriellt byggande

En industriellt byggmetod med mycket hög prefabriceringsgrad som är snabb, enkel, ekonomisk och miljövänlig. Vi kallar det Modusmetoden.

Läs mer