Att brandskydda, behålla trästrukturen och samtidigt färga in trä som kräver minimalt underhåll är en utmaning. Detta eftersom vattenfast brandimpregnerat trä har en yta som gör det svårt att få färger och ytbehandlingar att fästa. Moelvens koncept BT Infärgning gör det möjligt att färgsätta brandskyddade träpaneler av ThermoWood Furu och cederträ.

Fördelar

 • Ger en naturlig träfasad
 • Uppfyller brandklass
 • Infärgat och klart vid leverans
 • Kräver inget målningsunderhåll

Transparent färgsättning

Med BT Infärgning behåller träfasaden sitt naturliga grundutseende men med en annan kulör. Infärgningen är till viss del transparent och färgen skiftar i nyans och ton beroende på träpanelens struktur och densitet. Utseendet på kärnved, splintved, vid kvist och andra naturligt förekommande variationer i träet kommer ge olika nyanser och skiftningar i den infärgade fasadens utseende.

×
Bilderna är endast vägledande, fråga oss om prover.

BT Infärgning är en metod där infärgningen ingår som en del av brandimpregneringsprocessen. Infärgning tillför inte något extra skydd till träytan eller trämaterialet utan syftar endast till att ge träpanelen en färg.

Mer information

Vi rekommenderar hyvlad yta. 

Profilerade träpaneler med finsågad yta har hyvlade ytor i profilen. Mellan dessa olika ytor kan det vara tydliga nyansskillnader. Med ljusa färger som patineringsgrå och silver blir ytan något mörkare i profilens hyvlade delar (snedkant/fas, öppning, spont och liknande) än på den finsågade ytan. Även naturliga skuggor gör att profilen upplevs mörkare.

Våra standardkulörer är svart, mahogny brun, patineringsgrå, silver och faluröd.

TW_Svart.jpg TW_Mahogny.jpg TW_grå.jpg

TW_silver.jpg

Väljer man kulören patineringsgrå kommer panelens utseende att harmonisera bättre med träets naturliga patinering (gråning). På så sätt kan man undvika ojämnheter på en fasad som har vissa delar som är mer skuggiga och mindre väderexponerade jämfört med andra delar. Vissa kallar det att panelen är ”förpatinerad”. Det är dock viktigt att betrakta detta som en naturfasad som kommer att ha naturliga skiftningar och en naturlig åldring.

Infärgningen kommer att åldras när det utsätts för regn, fukt och sol. Den största skillnaden kommer att ske de två första åren därefter kommer förändringen att succesivt avta. Valet av trämaterial och kulör påverkar också utseendet över tid. Vid en mörkare kulör kommer skillnaden synas tydligare på sikt jämfört en ljusare kulör eller en kulör som är grå.

 • Högra bilden visar trä som åldrats i väderkammare. Åldringen är en simulering motsvarande 2-4 år. Verklig åldring kan skilja sig mot simulerad åldring.

 • Högra bilden visar trä som åldrats i väderkammare. Åldringen är en simulering motsvarande 2-4 år. Verklig åldring kan skilja sig mot simulerad åldring.

 • Högra bilden visar trä som åldrats i väderkammare. Åldringen är en simulering motsvarande 2-4 år. Verklig åldring kan skilja sig mot simulerad åldring.

 • Högra bilden visar trä som åldrats i väderkammare. Åldringen är en simulering motsvarande 2-4 år. Verklig åldring kan skilja sig mot simulerad åldring.

 • Högra bilden visar trä som åldrats i väderkammare. Åldringen är en simulering motsvarande 2-4 år. Verklig åldring kan skilja sig mot simulerad åldring.

Bilderna är endast vägledande. Färgnyanserna kan avvika från aktuella standardkulörer.

BT Infärgning är inte avsedd att underhållsbehandlas och det är heller inte lämpligt eftersom påföringen av infärgning behöver ske i samband med brandimpregnerings-processen.

Det är möjligt att stryka kapändar med pensel men man bör då vara försiktig att inte spilla på tidigare behandlade sidor vilket kan ge oönskat resultat. Kom ihåg att vid behov beställa med bättringsfärg med din leverans.

BT Infärgning är lösningen för dig som vill utnyttja möjligheten att få en unik brandklassad träfasad till ditt byggprojekt

Peter Johnson Produktchef
 • Referensprojekt

  Sigtuna stadsängar - Ragvaldsbo

  "Sveriges mest hållbara stadsdel". Till projektet har vi levererat brandsäker fasadpanel i form av ThermoWood som är brandskyddad enligt SP Fire 105. Panelen levererades både med och utan BT infärgning.

  Fler bilder
 • Referensprojekt

  Kajstaden Västerås

  Kajstaden är ett nytt sjönära bostadskvarter i Västerås med utsikt över Mälaren. Vi har levererat ThermoWood Furu som är brandskyddad. Panelen är både infärgad och naturlig, det vill säga "ofärgad".

  Fler bilder