Med vår VR-tjänst besöker du dina lokaler innan de är byggda. Med digitala renderingar i 2D, 3D och VR skapar vi en tydlighet, förståelse och en gemensam vision av lokalerna och den nya arbetsplatsen. Genom virtuella rundvandringar säkerställer vi samsyn genom hela projektet.