Att inreda med systemväggar från Moelven Modus är det bästa miljövalet. Du inreder med ett kretsloppsanpassat miljödeklarerat byggsystem, där komponenterna är designade för att plockas ner och monteras upp igen i en ny rumsbildning och minimerar därmed belastningen på vår gemensamma miljö.

Cirkulär ekonomi

Modusmetoden bygger på grunderna i cirkulär ekonomi. Redan vid tillverkning går vi så långt det är möjligt med en giftfri produktion. Alla komponenter är godkända eller certifierade av branschens tongivande initiativ såsom Byggvarubedömningen och SundaHus.

När verksamheten förändras kan rumsbildningen förändras utan att nytt material behöver tillföras. Väggar från Moelven Modus kan flyttas och återanvändas - det är en av grundförutsättningarna i vårt erbjudande. När du bygger om, behöver du således inte riva väggar. Istället demonteras dem och återmonteras på den plats du vill - och på det sätt du vill.

"En cirkulär ekonomi är ett system som är designat för att återskapa produkter, komponenter och material och behålla dem i systemet med ett så högt värde som möjligt. I en cirkulär ekonomi går affärsnyttan hand i hand med resurseffektivitet genom cirkulära materialflöden och innovativa affärsmodeller. En cirkulär ekonomi återställer ekosystem och håller dem resilienta. I en cirkulär ekonomi används endast förnybar energi.” - Cradlenet

 

Alla komponenter är godkända eller certifierade för: