Systemväggar kan demonteras och återmonteras i nya lägen och skapa nya rumslösningar – igen, igen och igen. Ju fler platsbyten som görs under byggnadens livscykel desto större blir vinsten.

Återanvändning är inte bara viktigt, det är direkt nödvändigt för vår planets överlevnad. Byggbranschen står för 70 procent av all resursförbrukning och vi som arbetar i den måste alla dra vårt strå till stacken för att minimera effekterna av vår produktion.

Vi på Moelven Modus tillverkar produkter som redan från början är tänkta att kunna återanvändas, gång på gång.

 

Minimala utsläpp vid ombyggnad

Våra prefabricerade väggar ger ungefär samma utsläpp som en platsbyggd vägg vid produktion och montering, ca 27 kg CO2 per m2 vägg. Så långt ingen vinst. Men när ett kontor får behov av att bygga om – det är då den stora miljöfördelen visar sig. Istället för att bygga en ny platsbyggd vägg går våra väggar utmärkt att flytta, något som då endast ger cirka 1,2 kg CO2 i utsläpp per kvadratmeter*.

Väggar från Moelven Modus kan alltid flyttas och återanvändas på den plats du vill – på det sätt du vill – vare sig du använder systemväggar eller ett färdigt Multi Room.

*) Dessa data är hämtade från Sweco, en oberoende konsult, som genomfört en omfattande exempelberäkning av klimatvinst vid användningen av Uni Wall istället för platsbyggda väggar.

 

Metod utvecklad för återbruk

Att inreda med väggar från oss är alltså ett utmärkt miljöval. Våra produkter konstrueras enligt Modusmetoden som är en snabb och enkel byggmetod med grunderna i en cirkulär ekonomi.

Byggsystemen är miljödeklarerade och kretsloppsanpassade. Alla komponenter är godkända eller certifierade av branschens tongivande initiativ såsom Byggvarubedömningen och SundaHus.