Det hela startar med skandinavisk gran och furu av goda kvalitéer för att uppnå vår mission om goda rum.

 

Nordisk furu och gran

Timret som används på Moelvens sågverk kommer huvudsakligen från skogar i Mellansverige och sydöstra Norge. Furu och gran från dessa skogsområden är kända för sin goda kvalitet, såsom långsam tillväxt, hög densitet, fina kvistbilder och hög hållfasthet.

 

Varför trä?

Trä är ett naturligt material. Det är lätt att arbeta med och det är hållbart. Användning av trä ger inga skadliga påverkningar på miljö eller människor under produktion, användning eller vid destruktion.

 

Hållbart

Timmerstockarna som används i produktion av sågade trävaror kommer från ett hållbart skogsbruk. Det betyder att framtida generationer kan använda minst lika mycket timmer som vi gör i dag.

 

Grön produktionsprocess

Vid produktion av sågade trävaror används en liten mängd fossil energi. Istället används klimatvänlig bioenergi som gör produktionsprocessen resurseffektiv.  

Våra produktionsenheter ligger nära skogen, därför undviker vi onödiga transporter.

 

Förnybar

Trä är det enda förnybara byggmaterialet för konstruktion! Träprodukter binder CO2. Kolet lagras helt till det frigörs genom nedbrytning eller förbränning. Användning av trä bidrar därför till en reell klimatvinst.

 

Hälsosamt val

Det mycket goda termiska egenskaperna som trä har bidrar till att skapa en bra och stabil innemiljö. Genom att använda trä skapar vi miljöer där människor mår bättre.

 

Fakta om trädslag

 • Kärnved ger naturlig lång hållbarhet  - Cellstrukturen i kärnveden är stängd och naturligt impregnerad med harts och ger därmed ett unikt skydd mot fukt och röta
 • Enkel impregnering av ytved – Den yttersta delen av furustocken, i motsatts till kärnved, har en öppen porstruktur mellan cellerna. Därför är det ett perfekt material för ytterligare impregnering

 • Fin trästruktur – Långsamt växande furu från Moelvens försörjningsområden kännetecknas av en fin struktur. Mjukare och lättare att bearbeta än gran

 • Hållfasthet - Goda styrkeegenskaper

 • Kvistar – Större och mer synliga kvistar än i gran,  nedre delen av furustammen har ofta kvistfri ytved

 • Karaktäristiska färger - Furu har en gul-vit ytved och en rödaktig kärnved, vilka är lätta att skilja från varandra

 • Medelvikt  - Furu är tyngre än gran

 • Bra limbarhet  - Furu lämpar sig mycket bra för produkter som limmas, såsom limfog, fönster och möbler

 • Bra för vidare bearbetning – Långsamt växande furu från nordliga områden är lätt att bearbeta till en jämn och slät yta
 • Hållbarhet - Relativt lågt intag av fukt på grund av granens speciella cellstruktur, vilket ger god hållbarhet

 • Hållfasthet - Goda styrkeegenskaper. Hög styrka och styvhet, men gran har lägre vikt än tall          

 • Kvistar – Gran har en mindre kviststorlek än tall

 • Mjuka färger - Allt från krämig vit till ljusgul och rödbrun. Ingen färgskillnad mellan kärnved och ytved

 • Lätt - Relativt lätt med tanke på dess styrkeegenskaper

 • Bra limbarhet  - Gran lämpar sig mycket bra för produkter som limmas, såsom limträ, dörrar och möbler