Privat bastu och Offentlig bastu används generellt sett olika ofta och länge. Den privata bastun används generellt sett mycket mindre än den offentliga bastun. Detta resulterar i olika behov av underhåll och det resulterar även i olika slitage av trädetaljerna i en bastu relativt sett hur mycket bastun används.

Rengöring

Rengör bastun efter behov med en tvättprodukt avsedd för bastu

Vatten sköljs över trädetaljerna i bastun och överflöd av vatten bör torkas bort. Detta gäller speciellt bänkarna och horisontella ytor. Tag nedan information i beaktande.

Principer för att ökad livslängd av trädetaljerna i bastun

  • Vid montering olja trädetaljerna med olja avsedd för bastu tex parafinolja. Detta minskar vatteninträngningen i träet vilket i sin tur minskar sprickbildningen. Vi rekommenderar Tikkurilas Bastuolja.
  • Förändring i den relativa fuktigheten i bastun får trä att krympa och svälla i relation till hur mycket vatten träet fuktats med. Mängden förändring och hur länge förändringen pågår påverkar träet.
  • Låt bastuaggregated stå på i minst 30 minuter efter att bastubadet är färdigt så att träet ges chans att torka ut effektivare. Detta gäller speciellt om bastun rengjorts i anslutning till att aggregatet ska stängas av.
  • När bastun är avstängd och torkar ombesörj för god ventilation
  • Om bastulavarna kan lyftas av ramen, ställ dem upp vertikalt så torkar träet snabbare och bättre.
  • Ju mer mängd vatten och ju oftare vatten sköljs över träet desto mer påverkas träet. 
    Om mängden vatten inte är så stor lägger sig vattnet på träets yta och går inte ner i träet och kan torka upp relativt snabbt om bastuaggregatet är på. Om större mängd vatten används kommer en andel av vattnet gå ner i träet och leder då till svällning av träet där följden kan bli sprickor främst i träets yta Även genomgående sprickor kan uppstå. Tendensen till sprickor ökar om träet fuktas när värmen är låg i bastun och värmen sedan ökas. Ju mer vatten i träet vid uppvärmning desto större risk för sprickor.
  • Större blöta badbyxor blöter ner träet mer och stressar på så vis träet.
  • Al har något mindre tendens till sprickbildning än Asp. För en (offentlig) bastu som används mkt är bastulavar i Cederträ att föredra. Cederträ har lägre fibermättnadsgrad och kan inte ta åt sig jämförelsevis lika mkt vatten och kommer därför klara sig bättre från sprickbildning.

Läs mer