Vädret det senaste åren i kombination med hur vi skött våra skogar har gjort att granbarkborren gjort sitt intågande på bred front. Har du som skogsägare otur kan skadenivån i skogen fördubblas och i vissa områden kan de bli ännu mer omfattande.

Vad gör jag på kort sikt om min skog är drabbad av barkborre?

Oftast har man angrepp på flera ställen i sin skog så det gäller att prioritera vilket del som är viktigast att börja med. Angreppets omfattning och risken för ökade skador i din skog är avgörande för denna prioritering samt hur stor åtgärden behöver vara.

Träd som befinner sig i stor risk för angrepp är äldre granar som står på lite torrare marker. Men vi har även under denna säsong sett att yngre granar blivit angripna, 40-50 år gamla.

Ibland klarar man att begränsa angreppet med en metod som kallas ”Sök och plock”. Denna metod lämnar dock en större osäkerhet jämfört mot att avverka hela det skadedrabbade beståndet.

Kan industrin ta emot min skadade skog?

Ett vanligt scenario vid dessa skadeepidemier är att väldigt många skogsägare behöver hjälp vid samma tidpunkt. Då det är omöjligt att vara på alla platser samtidigt nyttjas vanligtvis kösystem, så ju tidigare du ser skadan och tecknar avtal desto snabbare kan vi hjälpa dig.

Mottagningsmöjligheterna för de skadade träden är relativt små sett till sortimenten massaved och timmer. Det beror på när i skadefasen skogen avverkas, vanligtvis upptäcks skadan lite för sent.

Däremot finns det ett sortiment som kallas brännved som även inbegriper barkborreskada skog. Men på grund av att många redan avverkat barkborreskadad skog är mottagningsmöjligheterna väldigt begränsade i dagsläget. Vi rekommenderar därför att lämna kvar de döda träden i skogen och fokusera på att minimera skador på den skog som är i riskzonen för angrepp kommande vår/sommar.

Vad kan jag göra på längre sikt för att minimera risken för barkborreangrepp?

  1. Håll skogen frisk genom att plantera rätt trädslag på rätt mark och sköta den efter skogsbruksplanens föreslagna åtgärder. En växtlig skog har stor motståndskraft.
  2. Skapa gärna blandskogsbestånd. De olika trädslagen blir spridningsbarriärer och studier visar att barkborren inte tycker om björkdoft.
  3. Gynna barkborrens fiender genom att bland annat skapa goda miljöer för hackspett, myrbaggar eller allmän barkbock.

Anton och Jonas skogsråd - prenumerera.png