Här finns vi som köper din skog i centrala och norra Värmland

Fröding, Ola

Ola Fröding

Södra Arvika, Brunskog, Stavnäs 010 122 64 35
Dahlén, Erik

Erik Dahlén

Värmskog, Högboda, Frykerud 010 122 65 63
Axelsson, Patrik

Patrik Axelsson

Västra Arvika, tf Distriktschef 010 122 64 31
Thyberg, Fredrik

Fredrik Thyberg

Östra Sunne 010 122 64 22
Glänfält, Fredrik

Fredrik Glänfält

Sydvästra Sunne, Norra Kil 010 122 64 23
Dahlén, Arvid

Arvid Dahlén

Nordvästra Sunne, Gräsmark, Stöpafors, Bjälverud 010 122 64 21
Holmberg, Viktor

Viktor Holmberg

Ekshärad 010 122 64 24
Larsson, Benny

Benny Larsson

Ekshärad 010-122 65 40
Nilsson, Lars-Erik

Lars-Erik Nilsson

Östmark, Sörmark 010 122 65 34
Skoog, Urban

Urban Skoog

Sydöstra Torsby, Lysvik 010 122 65 35
Magnusson, Lina

Lina Magnusson

Nyskoga, Vitsand, tf Distriktschef 0101 226 536
Bergquist, Jonas

Jonas Bergquist

Sysslebäck 010 122 65 22
Thorsen, Håkan

Håkan Thorsen

Sysslebäck 010 122 65 23