Låt din karriär ta fart - som trainee hos Moelven. Vårt fokus är att rekrytera och vidareutveckla engagerade och motiverade medarbetare som kan vara med och utveckla Moelven in i framtiden. För dig som är student finns även möjligheten att skriva ditt examensarbetet i samarbete med något av våra bolag.

Trainee i Moelven

Har du relevant utbildning på bachelor eller kvalificerad yrkeshögskola(Yh)-nivå, då kan du söka till Moelvens traineeprogram. 
Under 18 månader får du möjlighet att jobba i två av våra företag som passar din utbildning. Samtidigt deltar du i ett kompetensprogram som ger dig insikt i koncernens hela värdekedja - från skog till världens högsta trähus. 

“Möjligheten att få tid och stöd i att hitta sin roll och utvecklas i sitt eget tempo, i kombination med att Moelven jobbar med ett hållbart material gjorde att det kändes rätt.” Matilda Karlsson, tidigare traineee Moelven byggsystem

Jag vill veta mer

Moelven har goda erfarenheter av traineeprogram och flera deltagare har fått anställning efter traineeperioden.