Som ny trainee har Gaute Storhaug Nyløkken redan kommit bra in i jobbet som ingenjör på Norges största sågverk, och har bland annat fått delta på en intressant resa till en utrustningsleverantör i Brixen, Italien. Själv beskriver han uppstarten som lärorik, spännande och trevlig.

Med uppgifter som projektering, produktutveckling och produktionsutveckling får nyutbildade Gaute använda maskiningenjörsutbildningen i praktiken, precis efter avslutade studier. Han ska först jobba nio månader på Norges största sågverk, Moelven Våler AS, innan resan går vidare til Moelven Soknabruket AS.

Ålder: 22
Utbildning: Maskiningenjör från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), avdelning Gjøvik.
Arbetsplatser i traineeperioden: Sågverket Moelven Våler AS samt sågverk och hyvleri Moelven Soknabruket AS.

Så Gaute, hur får man bäst användning för ingenjörsutbildningen i Moelven?

Ingenjörsutbildningen blir nog bäst använd genom all grundkunskap som den innehåller, och möjligheten för att se nya lösningar. När man kommer in som trainee med nya ögon kan det vara lättare att se alternativa lösningar på problem folk normalt inte har sett som något problem.

Hur tycker du att traineemiljön i Moelven är?

Traineemiljön är väldigt bra. Under introduktionsveckan lärde all känna varandra, och för min del var det tryggt att starta första jobbveckan tillsammans med så många andra personer som också var nya i Moelven.

De andra traineerna är ett trevligt gäng att hänga med, och jag tycker att vi blev fint sammansvetsade efter första veckan tillsammans.

Varför vill du rekommendera andra att bli trainee i Moelven?

Moelven är en koncern som alltid letar efter nya sätt att utveckla sig. Ett sätt är att investera tid och resurser i nyutbildade människor. Därmed får jag som trainee bra uppföljning, och ett nätverk av människor runt mig som är stöttande och positiva.

Moelvenkoncernen har också stor variation mellan alla olika enheterna. Det betyder att om du känner för att prova på något annat, så behöver man nödvändigtvis inte börja i en annan firma, man kan bara börja i en ny avdelning. Moelven är också en stabil koncern där man som nyutbildad kan växa sig till ny och värdefull kunskap.

×

Som trainee i Moelven får du jobba med hållbara produkter som skapar goda rum. Detta är ett av få traineeprogram i Skandinavien som riktar sig mot yrkeshögskole- och högskoleingenjörsutbildade. Här får du möjlighet att utveckla operativ spetskompetens i två olika Moelven-tjänster under en period på 18 månader.