Namn: Jacob Wallram
Utbildning: Byggingenjör
Arbetsplats: Moelven Byggmodul AB  

Det är väldigt frigörande att starta som trainee och man får växa in i organisationen på ett lite mer organiskt sätt.

Vad är det mest spännande du fått göra så här långt?

Att få delta och hjälpa till med samordning och utförandet i stora, svanen-certifierade byggprojekt har varit utmanande och väldigt lärorikt.
Att få sitta med i samtal och diskussioner, som i realitet, jag endast har privilegiet att vara med i genom traineeprogrammet. Detta har stundvis varit väldigt intensivt och närmast paradigm-skiftande ur ett arbetslivsmässigt perspektiv.


Hur upplever du att det är att starta karriären genom ett traineeprogram?

Roligt att bli inkastad i hetluften direkt, höga förväntningar från ansvariga projektdeltagare inom relativt kort tid, att fylla en reell funktion och göra nytta för andra blir snabbt en sak man efterfrågar.
Detta kombinerat med utbildningstillfällen och arbetsuppgifts-variation ger stora möjligheter att hitta vad man är intresserad av, och därefter leta sig mot det senare under trainee-perioden.
Jämfört med att ta en fast tjänst som första jobb tror jag detta väldigt frigörande och man får växa in i organisationen på ett lite mer organiskt sätt. Människor är också väldigt öppna med att prata om deras speciella kompetenser när man är trainee, så man lär sig väldigt mycket genom deltagandet i individuella dialoger om sakfrågor i projekt och andra möten.

Skulle du uppmuntra andra att söka Moelvens traineeprogram och varför?

Anställningsformen och nätverket runt traineeprogrammet ger en möjlighet till variation som jag tror är ganska sällsynt, där handledare och arbetskollegor ger dig möjlighet att fråga och diskutera saker som vanliga arbetsplatser kanske inte alltid har tid för.
Man får också möjligheten att bilda väldigt bra kontakter inom hela koncernen, då man väldigt naturligt kan bilda kontakter med andra traineer som också är innehavare av centrala roller inom företaget. Detta har varit användbart vid flertalet tillfällen för min del.

Varför blev det just Moelven?

Jag blev tipsad om att söka Moelven av en tidigare trainee, då han ansåg att företaget matchade mig både utefter mina intressen och utbildning.
När jag väl läste på om bolaget och dess position i marknaden runt om modulärt byggande och materialverkning, samt de mer överhängande målen om digitalisering och hållbart byggande så såg jag företaget som unikt och ett bra ställe att eventuellt påbörja karriären.

FAQ om Moelvens traineeprogram

Om du går sista terminen eller är nyutbildad från Yh, högskola eller universitet (max två år sedan) och tycker att en traineeanställning hos oss verkar spännande så ska du absolut söka!

Våra nuvarande traineer är utbildade inom maskin, skog, IT, elektro, design, industriell ekonomi och bygg, men även andra utbildningar kan vara intressanta. 

Dina arbetsuppgifter kommer att vara anpassade efter din utbildning och erfarenhet. Alla våra traineeanställningar är i de operativa delarna av Moelven. Utöver teamet du ska jobba med så kommer du ha ett antal personer runt dig som stöd i din upplärning och yrkesmässiga utveckling. Vårt traineeprogram är skapat för att snabbt sätta dig in i Moelvens värdekedja, i branschen och i det jobb du ska utföra.

Kompetensprogrammet ger dig kunskap om alla delar i Moelvens värdekedja, från skog till världens högsta trähus. Samtidigt bygger du nätverk i traineegruppen och med Moelvens medarbetare som deltar i kompetensprogrammet. Innehållet i programmet utvecklas hela tiden och som trainee har du stora möjligheter att påverka genom feedback, deltagande på träffarna och via utvärderingar.

Hos Moelven finns totalt 33 produktionsföretag på 41 produktionsanläggningar i Norge och Sverige. Dessutom har vi säljare i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nederländerna, Polen, Japan och Korea. Våra traineeplatser fördelas i första hand mellan olika verksamheter i Norge och Sverige.
Vart du som trainee blir placerad beror på hur behovet ser ut i våra bolag året du söker. För att du ska få en bredare kunskap jobbar vi alltid för möjligheten att fördela dina 18 månader mellan två olika verksamheter.

Lönen ligger på en konkurrensmässig nivå i branschen. Du förlorar inte ekonomiskt på att vara trainee jämfört med att, som nyutbildad, börja ett vanligt jobb i Moelven.

Som trainee i Moelven får du jobba med hållbara produkter. Detta är ett av få traineeprogram i Skandinavien som riktar sig mot nyutbildade från Yh, högskola eller universitet. Här får du möjlighet att utveckla operativ spetskompetens i två olika Moelven-tjänster under en period på 18 månader.