Som trainee på Moelven Modus har Carl Mejsjö en bred start på karriären utan att bli låst i en roll, inriktningen på arbetsuppgifter anpassades utifrån hans utbildning och önskemål.

-Jag fick möjligheten att arbeta inom logistik och inköp på Moelven Modus med placering på Örebrokontoret. Det som gör just Moelven Modus extra spännande är att de äger hela värdekedjan; de utvecklar, producerar och monterar hållbara och effektiva rumslösningar för kommersiella byggnader vilket gör varje dag lärorik och framförallt rolig!

Namn: Carl Mejsjö
Utbildning och utbildningsstad: Högskoleingenjör, Industriell ekonomi, Örebro Universitet.
Ålder: 27
Arbetsplatser: Placeringsort Örebro, men också fabrikerna i Kumla och Hulån.


Varför vill du rekommendera andra att bli trainee i Moelven?

Under min sista terminen på ingenjörsutbildningen på Örebro Universitet minnas jag att jag funderade över ”vad vill jag arbeta med när jag blir examinerad ingenjör?”, ”till vilka företag och i vilken stad ska jag söka jobb?” och ”vilka aspekter i ett företag är viktiga för mig?”. Jag minns att jag var motiverad men även väldigt osäker inför mitt val. Jag visste att jag var tvungen att vara ute i god tid med att söka arbete men i ärlighetens namn hade jag inte en susning om vad jag ville syssla med.

Jag fick rekommendationer från vänner som tidigare gått traineeprogram att söka mig till ett traineeprogram som erbjuder chansen att skapa en personlig och skräddarsydd utvecklingsplan med olika arbetsuppgifter under programmets gång. Att få en bred och en mjuk start på karriären där jag inte blir låst i en och samma roll blev viktigt för mig när jag slutligen sökte jobb.

När jag såg att Moelven skulle starta ett traineeprogram, insåg jag att det passade mig perfekt då jag kommit fram till att det var viktigt för mig med ett företag som ställer stora krav på hållbarhet och jobbar från stock till färdigt hus.

Är du i en liknande situation som mig, vill utveckla dina teoretiska kunskaper och samtidigt komplettera dessa med breda praktiska erfarenheter rekommenderar jag dig att ansöka till Moelvens traineeprogram. Här får du arbeta i minst ett av koncernens företag, samtidigt som du får vara med i ett kompetensprogram som ger insikt i koncernens hela värdekedja, ”från skog till fantastiska projekt”. Jag fick möjligheten att arbeta inom logistik och inköp på Moelven Modus med placering på Örebrokontoret. Inriktningen anpassades utifrån min utbildning och önskemål under intervjudagen. Det som gör just Moelven Modus extra spännande är att de äger hela värdekedjan, där Modus utvecklar, producerar, monterar hållbara och effektiva rumslösningar för kommersiella byggnader vilket gör varje dag lärorik och framförallt rolig.

 

Nämn tre saker du kan få chansen att arbeta med som trainee i Moelven

 

Som jag nämnde tidigare så opererar koncernen i en stor värdekedja vilket medför en möjlighet att få arbeta inom en mängd olika företag inom koncernen och i en mängd olika roller. Dessutom på olika platser runt om i Sverige och Norge. Några exempel på roller kan vara allt från virkesinköpare till att arbeta med de värdeskapande processerna i produktion, logistik, inköp eller som projektledare.

Hur använder du ingenjörsutbildning bäst i Moelven?

Genom min utbildning inom Industriell ekonomi anser jag att jag har erhållit en väldigt bred bas av kunskaper med en blandning av teori och till viss del även praktik. Genom att ha en bred bas tycker jag att jag använder utbildningen bäst genom att alltid försöka se till helheten för att sedan analysera och bryta ner den till mindre hanterbara problem. På så vis tror jag att man kan angripa och lösa problem på ett enklare sätt samtidigt som man kan fördjupa sig inom nödvändiga delar.

Hur är arbetsmiljön i Moelven?

I kompetensprogrammet som traineeprogrammet erbjuder ingår även regelbundna samlingar tillsammans med de övriga traineerna inom programmet. På dessa samlingar träffas vi, både norska och svenska traineer, på ett av koncernens företag med ett tema anpassat till samlingens plats vilket gör varje träff unik. På varje samling genomförs diverse utbildningar anpassade till samlingens tema vilket ger insikt om de olika delarna inom Moelvens värdekedja. Under traineesamlingarna delar vi också erfarenheter med varandra samtidigt som vi försöker få med några roliga aktiviteter för att lära känna varandra.

 

Som trainee i Moelven får du jobba med hållbara produkter som skapar goda rum. Detta är ett av få traineeprogram i Skandinavien som riktar sig mot yrkeshögskole- och högskoleingenjörsutbildade. Här får du möjlighet att utveckla operativ spetskompetens i två olika Moelven-tjänster under en period på 18 månader.