Vi fokuserar vi på att rekrytera och vidareutveckla engagerade och motiverade medarbetare. Är du student så finns det möjlighet att skriva examensarbetet i samarbete med något av våra bolag. Studerar du på en praktiskt utbildning så kan du få göra din praktik hos oss.

Praktik

Det är helt avgörande för Moelven att ha yrkeskunniga medarbetare. Läser du på ett praktiskt gymnasie- eller eftergymnasialt program med relevant inriktning kan du göra din praktik/LIA hos någon av våra verksamheter. Där får du praktisera det du lärt dig på skolan och träffa många duktiga och engagerade kollegor som delar med sig av sina kunskaper. Moelven ser praktik som en rekryteringsväg där både vi och du får känna om vi trivs med varandra.

Trainee i Moelven

Att vara trainee kan kickstarta din karriär, och Moelven har därför startat ett eget traineeprogram. Här kan du med relevant utbildning på bachelor eller kvalificerad yrkeshögskole(Yh)-nivå delta i ett traineeprogram där du får möjlighet att jobba i flera av Moelvens bolag. Under programmets 18 månader har du din arbetsplats på ett eller två av våra företag som passar din utbildning, samtidigt deltar du i ett kompetensprogram som ger dig insikt i koncernens hela värdekedja. 

Läs mer om och ansöka traineeprogrammet här

Moelven har goda erfarenheter av traineeprogram och flera deltagare har fått anställning efter traineeperioden.