Vårt mål är att förändra branschen inifrån - för miljöns skull.

Branschen måste tänka nytt - om vi får bestämma

Byggbranschen står för 70 % av all resursförbrukning och vi tycker såklart att branschen måste tänka nytt. Vi brinner för att skapa kontorslösningar som på ett effektivt sätt också kan ändras och anpassas för nya behov utan att man behöver kasta befintligt och köpa allt nytt.

Systemväggar kan demonteras och återmonteras i nya lägen - igen, igen och igen. Ju fler platsbyten som görs under byggnadens livscykel desto större blir vinsten. Att det dessutom finns dokumentation som visar att det vi brinner för också gör stor skillnad känns naturligtvis bra.