Statens vegvesen har genomfört ett forskningsprojekt där de har konsekvensutrett möjligheterna att bygga en ny Mjøsbro i trä, betong eller stål. En ny Mjøsbro i trä kommer att vara ett hållbart alternativ.

Statens vegvesen har genomfört ett forskningsprojekt där de har konsekvensutrett möjligheterna att bygga en ny Mjøsbro i trä, betong eller stål. En ny Mjøsbro i trä kommer att vara ett hållbart alternativ.

Ny Mjøsbro i trä kommer att ge miljöfördelar

Besparingar genom att bygga Mjøsbrua i trä

 

Man beräknar också att genom att bygga Mjøsbron i trä kan man skona miljön från ett utsläpp på cirka 23 500 ton CO2 jämfört med alternativen. Det innebär att med dagens trafik kommer bilarna att kunna köra ”CO2-neutralt” över Mjøsbron under 25 år om bron byggs i trä snarare än i betong (beräknade CO2-utsläpp är 125 g/km per bil). 

En ny Mjøsbro i trä är därför ett bra exempel på Moelvens klimatsmarta produkter, som utnyttjar träts alla bra egenskaper i samspel med andra material.

Det är tekniskt, ekonomiskt, estetisk och arkitektoniskt fullt försvarbart att bygga den nya Mjøsbron i trä

Rapportens slutsats