Modulbyggnad

Ljungbergaskolan

Ljungbergaskolan

Ljungbergaskolan

Ljungbergaskolan blev en helt ny skola i Västervik. Den var klar att ta i bruk  för cirka 180 elever redan ett år efter att Moelven fick beställningen. Skolan har även en egen matsal och kök där vi levererade all köksutrustning.

PROJEKTFAKTA

BYGGNADSTYP:

Modulskola i två plan med ett teknikrum på ett tredje plan.

PLATS:

Vattentornsvägen, Västervik

STORLEK: 

2,414 m² 

ANTAL KLASSRUM: 

11 klassrum + salar för trä- och metallslöjd. I anslutning till skolan platsbyggdes även en gymnastiksal av en sidoentreprenör. 

FASAD: 

Träfasad med stående och liggande panel

FÄRDIGSTÄLLT: 

2015 

MILJÖ: 

Byggnaden är utförd enligt kraven för miljöbyggnad Silver, dock utan att certifieras. 

ARKITEKT: 

Moelven Byggmodul AB

Kostnadseffektiv skola

Kostnadseffektiv skola

Kommunen hade först tänkt att platsbygga skolan, men detta visade sig bli för dyrt. Därför såg man på andra alternativ och modulbyggnation blev valet. Moelven vann upphandlingen till ett fast pris, som också blev slutkostnaden för projektet.

God miljö
Skola som byggs i moduler innebär att den görs enligt aktuella normer som bidrar för en god inre miljö. Ljud, ljus och luftmiljö projekteras och utförs för att ge den bästa arbetsmiljön.

 

 

Modulskola med skräddarsydda lösningar

Modulskola med skräddarsydda lösningar

Efter att Moelven vunnit kommunens upphandling där utförandet enbart var beskrivet med ett lokalprogram så skedde en projektutveckling tillsammans med kommunen.

Trots mycken anpassning till det specifika projektet så blev det ändå tack vare utförandet i moduler en kostnadseffektivt byggd skola som svarar upp till alla av verksamhetens krav.

 

 

Snabb och trygg montering

Snabb och trygg montering

En skola som denna byggs med moduler producerade i kontrollerad miljö i fabrik. Vid en byggnad med högrest yttertak så använder sig Moelven av metoden att bygga färdiga taksektioner på husets grund innan modulmontage. Vid montaget av moduler så lyfts dessa på plats. Detta ger hög kvalitet och snabb monteringstid. Kort monteringstid ger mindre risk för skador och negativ miljöpåverkan.

Industriellt byggande

Industriellt byggande

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet är vägledande i våra projekt. Stommen är alltid i det förnyelsebara byg­gnadsmaterialet trä och i projektet Ljungbergaskolanär fasadmaterialet träpanel. Tack vare det in­dustriella byggsyste­met, där skolan färdig­ställts på fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats, kunde eleverna flytta in mindre än ett år efter att avtalet med kommunen var klart. Förutom en kortare och mer effektiv byggtid minimeras transporter och störningar i den omkringliggande miljön under uppförande. Bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar, en hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Länk till industriellt byggande

Minska utsläpp med modulbyggnad

Bygger man i moduler av trä istället för andra byggmaterial minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt. Trä binder koldioxid, och byggande i trä hjälper till att lösa klimatkrisen. Dessutom visar forskning att träbyggnader ger ett gott inneklimat.

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt +46 10 122 58 13