Moelven Skog förser Moelven-bolagen med miljöklok och väldoftande träråvara. De köper timmer från privata skogsägare och hjälper till med avverkning, transporter och förvaltning. Varje år bidrar de med tre miljoner kubikmeter, eller 75 000 lastbilar med svensk skog, till koncernens olika verksamheter.

Björn Johansson, VD på Moelven Skog, har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt skogen.

– Det är där jag finner ro och gärna vistas. Jag har en egen skogsfastighet, så jag arbetar i skogen även när jag inte är på jobbet. Många ser skogen som oföränderlig men för mig utvecklas den ständigt. På ett ställe växer det, medan det avverkas på ett annat. Det är ett kretslopp – en neverending story.  

Både Björns pappa och farfar var skogsägare. Deras syn på hur skogen bäst sköts har gått i arv till Björn.

– Svenskt skogsbruk en av de hållbaraste näringarna som finns. För varje träd som fälls, planteras två nya. Genom att inte avverka mer än det växer, tar vi av räntan – inte kapitalet. Sedan har vi en fin balans mellan produktions- och miljömål. Vi nyttjar marken så gott det går, samtidigt som vi tar hänsyn till växt- och djurliv.

Men det finns mer att göra. En av de största potentialerna finns i mängden skog som plockas ut.

– Vi kan öka volymen av timmer för att få fler klimatsmarta produkter. Ett sunt och förnuftigt skogsbruk är avgörande för ett hållbarare samhälle – och jag är övertygad om att Moelven-koncernen och våra produkter kommer att spela en viktig roll i det arbetet.