- Att få höra att människor trivs på sin arbetsplats är den bästa feedback jag kan få, säger Caroline Nilssen.

Caroline Nilssen

Vi tillbringar ungefär en tredjedel av dygnet på jobbet, så den fysiska miljön på arbetsplatsen kan ha mycket stor inverkan på hur vi mår. Arbetsplatsens utformning kan påverka vårt humör, vår produktivitet och hur ofta vi är sjuka.

Bara under de två senaste åren har inredningsarkitekten Caroline Nilssen vid Moelven Modus deltagit i över 100 kontorsprojekt. Hennes jobb går ut på att förstå användarnas behov och önskemål. Som inredningsarkitekt hjälper hon till att säkerställa att planritningar, material, färger och inredning betraktas som en helhet, och att inredning och arkitektur samspelar på bästa möjliga sätt.

- Det bästa med mitt jobb är att kunna göra människors vardag på arbetet ännu bättre. Det är otroligt givande när kunderna berättar att de trivs med sina nya lokaler, säger Caroline.

Se några av de projekt som Caroline har varit delaktig i:

×

Läs mer om Modus arkitekttjänster här.

Planering är nyckeln

Debatten har pågått i många år om vilken typ av kontorslösning som är optimal. Ska vi satsa på egna kontor eller aktivitetsbaserade arbetsplatser och öppna landskap?

- Trenden är att många övergår till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Kunden har oftast en uppfattning om vilken typ av kontorslösning de vill ha innan de kontaktar oss. Vi har dock goda kunskaper om olika kontorsformer och hjälper gärna kunden att hitta den lösning som passar bäst för dem, säger Caroline.

Aktivitetsbaserade kontorslösningar innebär att det är din arbetsuppgift som avgör hur och var du arbetar. Om du behöver koncentrera dig kan du sätta dig i ett tyst rum. Om du ska gå igenom en rapport med dina kollegor kan du boka ett mötesrum. Om du vill brainstorma kan du samla ett team i en informell möteszon, en så kallad breakout-zon. Även om många tycker om den här arbetsformen, anser andra att det leder till minskad produktivitet och mindre nöjda anställda.

- Nyckeln till att lyckas med aktivitetsbaserade arbetsplatser är god planering redan från början. Du måste se till att ha bra supportrum, bra akustik och bra inomhusklimat, säger Caroline.

Läs också: Ljuden runt omkring dig kan påverka hälsan

 

Carolines tips till dig som planerar ett nytt kontor

  • Kartlägg organisationens behov. Vem är du och vad behöver du? Välj den kontorsform som passar bäst för din organisation.
  • Det är viktigt med bra supportrum som är anpassade till företagets behov. Det kan handla om att ha tillräckligt med tysta rum, videokonferensrum med rätt utrustning och goda ljudförhållanden samt olika mötesrum för olika användningsområden.
  • Tänk zoner: arbetszoner, sociala zoner, möteszoner o.s.v.
  • Var inte rädd för att använda färger! Grönt kan göra att vi blir mindre stressade, gula och röda toner kan ge oss mer kreativitet och energi medan blått kan göra oss mer fokuserade. Det sägs att blågrönt är den färg som gör att vi arbetar bäst och gör minst misstag.
  • Fokusera på bra ljuddämpning och god akustik! Buller påverkar arbetsmiljön på kontoret.

Hållbar Modus-metod

Enligt Grön byggallians använder byggbranschen 40 procent av materielresurserna i samhället. Att skapa kontorslösningar som effektivt kan ändras och anpassas till nya behov utan att behöva kasta och köpa nytt är bra för både människor, klimatet och plånboken. Moelven Modus har sedan 1960 byggt flexibla utrymmen med hjälp av systemväggar som kan tas ned och monteras på nya platser – om och om igen.

- Vi har besökt samma kunder flera gånger för att flytta väggar och införa olika lösningar när nya behov uppstår. Jag är helt övertygad om att det i framtiden kommer att läggas ännu mer fokus på ombyggnad och utbyggnad, i stället för att bygga helt nytt. Våra lösningar är hållbara och genomtänkta, och vi följer noga med i utvecklingen, säger Caroline.

Om Caroline

  • Inredningsarkitekt för Moelven Modus region norr. Jobbar i Bodø.
  • Anställd på Moelven sedan 2012.