Under de senaste åren har samarbetat inom Moelven-koncernen intensifierats, något som stärker både delarna och helheten. − Moelven Törebodas byggsystem Trä8 är ett exempel på en innovation som utvecklar hela koncernen, säger Magne Vikøren, Moelvens kommunikationsdirektör.

Magne Vikøren

För större verksamheter kan det vara en utmaning att finna balansen mellan att å ena sidan använda de gemensamma resurserna och å andra sidan dra nytta av den lokala drivkraften.

För att lyckas med det har Moelven valt att ha en decentraliserad struktur, samtidigt som man samarbetar kring till exempel innovation och kunskapsutveckling, inte minst inom limträ.
   − Våra limträverksamheter i både Sverige och Norge ligger långt framme och är kanske de främsta innovatörerna i branschen, säger Magne Vikøren.

Ett självklart exempel på banbrytande projekt är norska Mjöstornet som blir världens högsta trähus och där svenska Moelven Töreboda och norska Moelven Limtre AS samarbetar. Ett annat exempel är ett projekt som Moelven Töreboda medverkar i med målet att utveckla ett koncept för 150 meter höga vindkraftverk i limträ.

Detta är förstås spännande och spektakulära exempel, men Magne Vikøren påpekar att samarbeten och innovationer inom koncernen sker på alla nivåer.
   − Vi slår inte världsrekord varje gång vi utvecklar något nytt, utan viljan att hela tiden skapa nya hållbara lösningar i stort och smått är något vi drivs av varje dag. Det har alltid legat i Moelvens DNA.

Han konstaterar att Moelven Töreboda bidrar till att komplettera och stärka koncernens erbjudande. Det handlar om bredden, men också om spetsen, inte minst genom just byggsystemet Trä8.
   − Förutom att det blir vackra och hållbara byggnader är projekten i limträ och Trä8 ofta väldigt publika, oavsett om det är höga hus, idrottshallar eller broar. Det är vanliga människor som använder och ser dem varje dag. På det sättet gör de Moelven känt och stärker vårt varumärke, säger Magne Vikøren.