Sveriges vackraste trähus? I kvarteret Eken i centrala Mariestad bygger det kommunala bostadsbolaget Mariehus ett sjuvåningshus med limträkonstruktion från Moelven Töreboda. Och kön till de 31 lägenheterna är lång. − Många pratar redan om det som Mariestads, ja kanske Sveriges, vackraste trähus, säger Jari Lalli, vd på Mariehus.

Omgivningen i kvarteret Eken ställer krav på gestaltningen. En av utmaningarna för Murmans Arkitekter som ritat huset var därför att få byggnaden att samspela med de omgivande stilelementen från nyrenässans och jugend. 

Lösningen är att arbeta med putsad fasad, men att låta träet vara synligt så mycket som möjligt, både på utsidan och insidan. Dels för att det ska synas att det är ett hus i trä, dels för att manifestera hållbarhetsaspekten.
   − Vi har inflyttning förste oktober, men jag vågar påstå att det här huset redan är en ikonbyggnad i Mariestad. Alla känner till det och många pratar om det som Mariestads vackraste hus, säger Jari Lalli.

Nöjda snickare

Även de som faktiskt och praktiskt bygger huset är positiva. Kalle Nilsson, projektledare på entreprenören Stenmarks Bygg AB, berättar:
   − Processen har gått otroligt smidigt och effektivt, allt har stämt till ned till varje millimeter och konstruktionen har bara klickat i vad gäller till exempel mått och dimensioner, säger han.
Men det handlar inte bara om effektiviteten i processen, utan han vill också framhålla den goda arbetsmiljön som skapas med trä.
   − Det går inte att jämföra med stål och betong. Våra snickare pratar bland annat positivt om hur tyst det är när man bygger i trä, och vi har även studiebesök varje vecka från andra entreprenörer som är intresserade.

Teknisk innovation 

Konstruktion på huset är också intressant. Höga trähus byggs ibland med betongelement som tar upp laster, men här har en annan metod använts.

   − När vi nu skulle bygga hållbart i trä, då ville vi inte blanda in andra material, säger Jari Lalli.
Lösningen är därför en konstruktion med vindfackverk i limträ och att huset förankrats i berggrunden.
   − Så här vi kombinerar teknisk innovation, hållbarhet och intressant gestaltning i det här projektet, avslutar Jari Lalli.