Peab tar ännu ett viktig steg mot cirkulär ekonomi när de ska bygga nytt kontor för sina verksamheter i Stockholm.

- Vi menar allvar när vi säger att vi skall bygga framtidens hållbara samhälle, och därför har vi valt en kontorslösning som möter våra höga krav för flexibilitet och miljö, säger Jonas Sund, Peab.

När Peab nu samlar verksamheterna i Stockholm till ett nytt kontor i Ulriksdal, Solna har Moelven Modus fått förtroendet att bygga rumslösningarna. Kontoret kommer att ha nio våningar, totalt cirka 12.500 kvm kontorsyta.

Det är Moelven Modus flexibla systemlösningar som kommer att prägla insidan av bygget.

- Detta öppnar för stor flexibilitet och återbruk, och är hållbarhet i praxis.  Vi bygger alla kontorsrum och stora delar av mötesrummen med flexibel systeminredning, säger Klas Sahlberg på Moelven Modus, som arbetat fram projektet tillsammans med Peab.

Vi är mycket nöjda med att ha hittat en systemlösning, tillsammans med Moelven Modus, som uppfyller de ljud-, design- och miljökrav vi ställt.

Jonas Sund Platschef, projektledare i Peab

I projektet har Moelven Modus utöver korridorväggar och rumsavskiljande väggar även kompletterat med prefabricerade skärmar för att kunna möta kundens alla krav.

Byggnaden ska miljöklassas enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.
Den nya arbetsplatsen ska vara färdigställd för inflyttning under det fjärde kvartalet 2019.

 

För mer information:

PEAB: Jonas Sund, Platschef/Projektledare, Jonas.sund@peab.se
Moelven Modus: Mats Liljeberg, Chef Marknadsområde Sverige mats.liljeberg@moelven.se