Människor, möten, hållbarhet och cirkulära flöden. Det var tankegångar som ledde fram till att vi nu ger marknaden en ny produkt i form av ett rum i rummet. Detta gör vi på ett helt nytt sätt, där användaren – hyresgästen - sätts i centrum och där hållbarhet blir vår bärande tanke. När vi nu lanserar den första versionen av Multi Room blir den tanken verklighet.

- Multi Room är vårt ”I have a dream”- ögonblick. Vår symbolhandling för en renare framtid. Med Multi Room kommer användaren ha rätten att använda rummet precis hur länge som helst, men när rummet inte längre används eller fyller sin funktion ska rummet flyttas eller återlämnas. Väggar och tak och golv får aldrig bli avfall – det ska cirkulera om och om igen, säger Peder Welander, marknadschef i Moelven Modus. 

Peder Welander, 
Marknadschef i Moelven Modus

Genom att arbeta på detta sätt, med denna produkt kommer vi, tillsammans med ansvarstagande hyresgäster och progressiva fastighetsägare lägga grunden för nya, mer hållbara materialflöden som bidrar till att radikalt minska den miljöpåverkan byggbranschen idag har.

Vare sig det gäller större möten, kreativa sessioner eller koncentrationsarbete så vet vi att varje arbetssätt kräver sitt rum. Rum med olika storlekar och funktioner.  Vi har samlat all vår erfarenhet och kunskap kring arbetsplatser i en hållbar – ja, rent av cirkulär – rumslösning. Multi Room är en helt flexibel lösning där avfall inte bara minimeras utan rent av elimineras.

Cirkulära flöden på riktigt
Genom vårt stora engagemang i kommersiella lokaler lyssnar vi på hyresgäster och ser deras behov av olika typer av rumslösningar utifrån olika arbetsuppgifter. Rumslösningar på kontoret som passar just din verksamhet. Som en del av byggbranschen måste vi bidra till att minimera vår miljöpåverkan, med en byggprocess som gör att du sparar både tid och pengar, men framför allt vinner du flexibilitet. När hyresgästen behöver bygga om, kan vi återanvända samma väggsystem och placera på en ny plats i lokalen – och vi kan göra det igen, igen och igen.

Multi Room- serien levereras i tre storleker: 

Multi Room Small

Multi Room Medium

Multi Room Large