Kontorslösningarna som Moelven Modus levererar är designade för att kunna demonteras och återmonteras i nya lägen för att passa brukarens behov. För en arbetsmarknad i ständig förändring är en sådan lösning både flexibel och miljövänlig.

Moelven Modus genomför ca 2000 kontorsprojekt varje år. Sedan starten 1960 har lösningarna varit designade så de kan demonteras och återmonteras i nya lägen.

– Återbruk finns inbyggt i våra produkters DNA. Eftersom miljöaspekten blivit alltmer viktig de senaste åren upplever vi ett ökat fokus på återbruk av material, säger Peder Welander, marknadschef på Moelven Modus.

Ur ett miljöperspektiv har vi helt enkelt inte längre råd med ett slit och släng-tänk, säger Peder Welander i Moelven Modus. Foto: Fartein Rudjord

Ur ett miljöperspektiv har vi helt enkelt inte längre råd med ett slit och släng-tänk, säger Peder Welander i Moelven Modus. Foto: Fartein Rudjord

I motsats till tidigare, då det var vanligt att kasta gamla kontorslösningar när en verksamhet hade behov av att göra förändringar, är det idag betydligt fler som ser till att återanvända så mycket material som möjligt.

– Ur ett miljöperspektiv har vi helt enkelt inte längre råd med ett slit och släng-tänk. Så länge en produkt har förutsättningarna för att kunna återbrukas, det finns kunskap om fördelarna det innebär samt en vilja att återbruka så är möjligheterna stora, säger Peder.

Cirkulärt system

Moelven Modus produkter är designade för en levnadstid på 30 år. Arbetssättet i många av dagens organisationer genomgår dock många och snabba förändringar under den tiden.

– När vi vet att byggbranschen står för 70 % av all resursförbrukning säger det sig självt att vi måste tänka nytt. Då gäller det att bygga kontorslösningar som på ett effektivt sätt också kan ändras och anpassas för nya behov utan att man behöver kasta befintligt och köpa allt nytt, säger Welander.

För större verksamheter är det fullt möjligt att återanvända de flesta av produkterna från Moelven Modus i nya lösningar. Mindre verksamheter kan till exempel gå ihop och utforma ett eget cirkulärt system där de utbyter material med varandra.

– Vi ser över möjligheterna för nya affärsmodeller så att vi ännu bättre kan möta sådana behov, säger Welander.

Målet med hållbarhetsarbetet

Behållandet av naturresurser är ett av fyra nyckelområden med tydliga mål i Moelvens nya hållbarhetsredovisning.

Här kan du ladda ner rapporten (PDF)

En omfattande förändringsresa

Under 2011 inredde Moelven Modus en större kontorsbyggnad i Uppsala centrum, i vilken Uppsala kommun hyr 80 % av ytan.

– I flera omgångar av ombyggnationer har vi återanvänt befintligt material och anpassat det till nya arbetsformer. Allt från cellkontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Överskottsmaterial har använts som ljudisolering i tak och väggar, säger avdelningsledare Lars Nyberg på Moelven Modus Stockholm/Uppsala.

Anna Malmquist är projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun och är väldigt nöjd med resultatet.

– Sedan vi flyttade in 2012 har vi gått igenom en omfattande förändringsresa och ändrat sättet vi jobbar på betydligt. Det hade varit väldigt synd, och kostsamt, om vi vid varje förändring hade behövt slänga all kontorsinredning och köpa nytt, säger hon.

Anna Malmquist är projektledare i statsfastighetsförvaltningen i Uppsala kommun och är mycket nöjd med resultatet. Foto: Fartein Rudjord

Anna Malmquist är projektledare i statsfastighetsförvaltningen i Uppsala kommun och är mycket nöjd med resultatet. Foto: Fartein Rudjord

Energi och fokus

Idag har ingen av de kommunalanställda på kontoret egna arbetsplatser.

– Varje morgon ställer vi oss tre frågor: Vad ska jag göra idag? Vem ska jag göra det med? Vilken plats passar mig bäst? Det är ett helt annat sätt att jobba på än då vi flyttade in för sex år sedan. Därför hade vi också behov av en annan typ av inredning. Vi har återanvänt så mycket som det över huvud taget var möjligt av rumslösningar, kontorsstolar, datorskärmar och skrivbord och det fungerar över all förväntan, säger Malmquist.

– Det finns inget tvivel om att de flesta verksamheter går i riktningen mot mer aktivitetsbaserade arbetsplatser, precis som Uppsala kommun. Med flexibla kontorslösningar är det enkelt att skapa energi och fokus på arbetsplatsen. Då undviker man både att det blir väldigt kostsamt och en miljömässig katastrof, fastslår Peder Welander.